Mzdy, náklady práce 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
29 820 31 321 33 262 34 642 37 116
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaje za rok 2021 a 2022 jsou předběžné

Analýzy, komentáře