Mzdy, náklady práce 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
21 996 21 810 22 619 23 293 24 342
poznámka: údaje za roky 2012-2015 pocházejí ze zpracování ročních statistických výkazů; údaj roku 2016 je výsledkem zpracování čtvrtletních výkazů; údaje za roky 2015 a 2016 jsou předběžné

Analýzy, komentáře