Mzdy, náklady práce 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
24 419 26 258 28 577 30 659 31 494
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2020 je předběžný