Průměrná mzda ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2022

 

V 1. čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců ve Zlínském kraji proti stejnému období předchozího roku o 7,0 % na 33 302 Kč. V absolutním vyjádření se jednalo o navýšení 2 165 Kč. Přesto však mzda ve Zlínském kraji zůstává pod celorepublikovým průměrem a v mezikrajském srovnání je i nadále třetí nejnižší. Současně je třeba dodat, že mzda ve Zlínském kraji s ohledem na inflaci reálně poklesla o 3,8 %.

   

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve Zlínském kraji, přepočtený na plně zaměstnané, vzrostl v 1. čtvrtletí roku 2022 meziročně o 0,7 tis. V kraji tak bylo evidováno 202,8 tis. zaměstnanců, což představovalo 5,1 % všech zaměstnanců v České republice.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. Q 2022

Tab.ulka 1: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. Q 2022

 

K největšímu nárůstu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců došlo v Hlavním městě Praze (o 3,0 %). Následovaly kraje Středočeský (o 1,6 %), Jihomoravský (o 1,4 %), Pardubický (o 1,2 %) a Plzeňský (o 1,0 %). Pokles zaměstnanosti zaznamenaly dva kraje, a to Ústecký (o 0,3 %) a Moravskoslezský (o 0,2 %). V ostatních krajích se nárůst pohyboval pod 1,0 %. Ve Zlínském kraji došlo k nepatrnému navýšení o 0,3 %, tj. o 0,7 tis. zaměstnanců. Celorepublikově se pak jednalo o přírůstek 1,1 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda*), dále jen „průměrná mzda“ na přepočtené počty zaměstnanců, činila ve Zlínském kraji 33 302 Kč. Meziročně vzrostla o 7,0 %, což je čtvrtý nejvyšší přírůstek v rámci České republiky. Nejméně vzrostly mzdy v Ústeckém kraji (o 5,7 %). Na republikové úrovni se jednalo o nárůst 7,2 %.

I přesto, že mzdy ve Zlínském kraji vzrostly o 7,0 %, tedy o 2 165 Kč, zůstala průměrná mzda pod celorepublikovým průměrem a v mezikrajském srovnání i třetí nejnižší. Proti krajům Pardubickému a Karlovarskému, které měly nejnižší hodnotu tohoto ukazatele (33 300 Kč a 32 605 Kč) v rámci České republiky, byla průměrná mzda v našem kraji vyšší jen o 2 Kč (oproti Pardubickému kraji) a o 697 Kč (oproti kraji Karlovarskému).

Meziroční zvýšení průměrných mezd se mezi kraji České republiky pohybovalo od 1 896 Kč (Ústecký kraj) po 3 619 Kč (Hlavní město Praha). Z tohoto hlediska obsadil přírůstek ve Zlínském kraji (2 165 Kč) pomyslné šesté místo.

 

Graf 1  Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. čtvrtletí 2022                                                                     (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

       Nominální změna (1. Q 2022 / 1. Q 2021)            Průměrná mzda v 1. Q 2022 

Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. čtvrtletí 2022

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. čtvrtletí 2022 činila míra inflace 11,2 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Celková reálná mzda ve Zlínském kraji tak s ohledem na inflaci klesla o 3,8 %. Je třeba dodat, že reálný pokles mezd byl v 1. čtvrtletí letošního roku zaznamenán ve všech krajích České republiky. Celorepublikově pak reálná mzda klesla o 3,6 %.

 

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

 

Více informací na:

Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2022

 

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 577 004 963
E-mail: 
monika.kazdova@czso.cz

 

 

  • Průměrná mzda ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2022
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2022