Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích - VŠIT

 

Český statistický úřad provádí od roku 2003 každoroční šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Od roku 2006 toto šetření probíhá dle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice společenství o informační společnosti, tím umožňuje přinášet údaje srovnatelné s jednotlivými zeměmi EU.

Šetření je prováděno celorepublikově na 1/5 výběrového souboru VŠPS (Výběrové šetření pracovních sil). Tento způsob umožňuje propojení s demografickými a sociálními charakteristikami jednotlivých osob v domácnosti.

Ve Zlínském kraji je šetření VŠIT prováděno v náhodně vybraných domácnostech.
V nich tazatelé formou osobního rozhovoru s respondenty starší 16ti let zjišťují údaje o přístupu domácnosti a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím a údaje o činnostech prováděných prostřednictvím internetu.

Další informace naleznete na stránce
Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích v domácnostech a jejich využívání jednotlivci (VŠIT).

Výsledky tohoto šetření najdete na stránkách ČSÚ v části Statistiky -> Informační technologie

 

 Krajský garant VŠPS

Ing. Gabriela Eliášová
tel.: 734 352 307
e-mail:  gabriela.eliasova@czso.cz


 

 

 

 

 

Český statistický úřad provádí od roku 2003 každoroční šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Od roku 2006 toto šetření probíhá dle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice společenství o informační společnosti, tím umožňuje přinášet údaje srovnatelné s jednotlivými zeměmi EU.

Šetření je prováděno celorepublikově na 1/5 výběrového souboru VŠPS (Výběrové šetření pracovních sil). Tento způsob umožňuje propojení s demografickými a sociálními charakteristikami jednotlivých osob v domácnosti.

Ve Zlínském kraji je šetření VŠIT prováděno v náhodně vybraných domácnostech.
V nich tazatelé formou osobního rozhovoru s respondenty starší 16ti let zjišťují údaje o přístupu domácnosti a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím a údaje o činnostech prováděných prostřednictvím internetu.

Další informace naleznete na stránce

Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích v domácnostech a jejich využívání jednotlivci (VŠIT).

Výsledky tohoto šetření najdete na stránkách ČSÚ v části Statistiky ->
Informační technologie

 

Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci:

Krajský garant VŠPS (výběrové šetření cestovního ruchu)
Ing. Gabriela Eliášová, tel.: 734 352 307, e-mail:
gabriela.eliasova@czso.cz

Vedoucí oddělení terénního zjišťování
Ing. Barbora Židková, tel.: 577 004 956, 736 466 401, e-mail:
barbora.zidkova@czso.cz