Průměrná mzda ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

 

V 1. čtvrtletí 2020 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství v kraji proti stejnému období předchozího roku o 1,6 tis. Kč na 30 139 Kč. Procentní nárůst 5,7 % byl třetí nejvyšší mezi kraji, přesto zůstává průměrná hrubá mzda druhou nejnižší mezi kraji.

Průměrný počet zaměstnanců v 1. čtvrtletí ve Zlínském kraji meziročně klesl o 1,8 %, tedy o 3,7 tis. osob. K poklesu průměrného počtu zaměstnanců došlo téměř ve všech krajích, na úrovni republiky představoval pokles 0,9 %.

V přepočtu na plně zaměstnané dosáhl průměrný počet zaměstnanců v kraji 204,4 tis. osob, což představuje 5,1 % z celorepublikového celku.

V 1. čtvrtletí 2020 činila průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců v kraji 30 139 Kč a meziročně vzrostla o 5,7 %, zatímco na úrovni republiky to bylo o 5,0 %. Nejrychleji rostly průměrné mzdy v Jihočeském kraji, a to o 6,0 %. Za ním se řadily kraje Ústecký a Zlínský.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2020

Tabulka: Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2020

I přes příznivý nárůst je průměrná hrubá mzda v kraji druhá nejnižší mezi kraji; jen o 452 Kč převyšuje nejnižší průměrnou mzdu, zjištěnou v Karlovarském kraji (29 687 Kč). Naopak nejvyšší hodnota byla v Hl. m Praze, a to 42 760 Kč. Ve srovnání s ní je průměrná mzda ve Zlínském kraji nižší o 12 621 Kč. Proti republikovému průměru, který dosáhl 34 077 Kč, zaostává průměrná mzda ve Zlínském kraji o 3 938 Kč.

V absolutním vyjádření nárůst průměrné mzdy ve Zlínském kraji činil 1 636 Kč, přitom mezi kraji se pohyboval v rozmezí od 1 153 Kč (Liberecký kraj) po 1 755 Kč (Jihočeský kraj).

Úroveň reálné mzdy ovlivňuje vedle výše nominální mzdy také inflace (růst spotřebitelských cen). Za uvedené období se spotřebitelské ceny v České republice zvýšily o 3,6 %, reálně se tak průměrná mzda ve Zlínském kraji zvýšila o 2,0  %.

 

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. čtvrtletí 2020 (přepočteno na plně zaměstnané)

        Nominální změna (I. Q 2020/I. Q 2019)                       Průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2020

Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. čtvrtletí 2020 (přepočteno na plně zaměstnané)

 

Více informací na:

Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2020

 

Kontakt:

Hana Stryjová

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

e -mail: infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

 

  • Průměrná mzda ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2020
  • Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2020