Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Počet domácností 233 910 232 377 233 373 233 621 235 154
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
204 056 215 387 221 158 245 054 268 920
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
175 771 184 754 190 375 217 992 238 453