Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Počet domácností 226 546 226 846 233 910 232 377 233 373
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
174 162 188 048 204 056 215 387 221 158
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
151 745 162 564 175 771 184 754 190 375