Lesnictví 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Zalesňování celkem (ha) 937 948 1 214 1 264 1 638
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 787 410 746 336 1 025 485 1 198 420 2 111 337
- listnaté 307 764 301 199 298 449 263 171 242 762