Lesnictví 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Zalesňování celkem (ha) 1 164 937 948 1 214 1 264
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 760 106 787 410 746 336 1 025 485 1 198 420
- listnaté 345 850 307 764 301 199 298 449 263 171