Stavebnictví, byty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
9 186 8 770 9 073 10 522 12 524
Vydaná stavební povolení 3 604 4 091 4 270 4 091 4 275
Zahájené byty 1 043 1 123 1 261 1 491 1 860
Dokončené byty 934 975 976 1 303 1 563