Stavebnictví, byty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
8 770 9 073 10 522 12 524 12 315
Vydaná stavební povolení 4 091 4 270 4 091 4 275 4 282
Zahájené byty 1 123 1 261 1 491 1 860 1 698
Dokončené byty 975 976 1 303 1 563 1 478