Stavebnictví, byty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
9 073 10 522 12 524 12 315 13 958
Vydaná stavební povolení 4 270 4 091 4 275 4 282 4 430
Zahájené byty 1 261 1 491 1 860 1 698 1 793
Dokončené byty 976 1 303 1 563 1 478 1 469