Stavebnictví, byty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
9 285 9 832 9 186 8 770 9 073
Vydaná stavební povolení 4 022 3 751 3 604 4 091 4 270
Zahájené byty 854 941 1 043 1 123 1 261
Dokončené byty 792 806 934 975 976