Stavebnictví, byty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
9 832 9 186 8 770 9 073 10 522
Vydaná stavební povolení 3 751 3 604 4 091 4 270 4 091
Zahájené byty 941 1 043 1 123 1 261 1 491
Dokončené byty 806 934 975 976 1 303