Stavebnictví, byty 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
12 524 12 315 13 958 18 927
Vydaná stavební povolení 4 275 4 282 4 430 4 294 4 134
Zahájené byty 1 860 1 698 1 793 1 744 1 312
Dokončené byty 1 563 1 478 1 469 1 643 1 684