Stavebnictví, byty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
9 399 9 285 9 832 9 186
Vydaná stavební povolení 4 466 4 022 3 751 3 604 4 091
Zahájené byty 1 145 854 941 1 043 1 123
Dokončené byty 1 137 792 806 934 975

Analýzy, komentáře