Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí 2020

 

 

Ve 3. čtvrtletí 2020 vzrostla ve Zlínském kraji průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o  5,0 % (1 512 Kč) na 31 640 Kč. V mezikrajském srovnání byla daná mzda druhou nejnižší.

3. čtvrtletí 2020

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané klesl ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí roku 2020 meziročně o 2,9 %, tedy o 6,0 tis. osob. V kraji tak ve 3. čtvrtletí 2020 bylo evidováno 201,5 tis.  zaměstnanců, což představovalo 5,1 % z celorepublikového celku.

Ve všech krajích České republiky došlo k poklesu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců, přičemž
celorepublikově se jednalo o pokles 3,1 %.  

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2020

 Tabulka 1:Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2020

Ve 3. čtvrtletí 2020 činila ve Zlínském kraji průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců částku 31 640 Kč. Meziročně tak vzrostla o 5,0 %. Na úrovni republiky se jednalo o nárůst 5,1 %. Nejvíce vzrostly mzdy v Olomouckém kraji (o 6,4 %), následoval kraj Jihomoravský

(o 6,3 %) a Ústecký (o 6,2 %). Průměrná hrubá mzda ve Zlínském kraji zůstala pod celorepublikovým průměrem a v mezikrajském srovnání byla druhou nejnižší. Proti Karlovarskému kraji s nejnižší hodnotou tohoto ukazatele (31 448 Kč) v rámci České republiky, byla průměrná měsíční mzda ve Zlínském kraji jen o 192 Kč vyšší.

V absolutním vyjádření vzrostla průměrná mzda ve Zlínském kraji o 1 512 Kč, přitom mezi kraji byl zaznamenán růst v rozmezí od 1 461 Kč (Hl. m. Praha) do 2 041 Kč (Jihomoravský kraj).

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance ve 3. čtvrtletí 2020 (přepočteno na plně zaměstnané)

               Nominální změna (3. Q 2020 / 3. Q 2019)        Průměrná mzda ve 3. čtvrtletí 2020 

 Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance ve 3. čtvrtletí 2020 (přepočteno na plně zaměstnané)

1. až 3. čtvrtletí 2020

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený počet) od počátku roku proti stejnému období roku 2019 klesl ve všech krajích České republiky. Nejvíce zaměstnanců ubylo v kraji Karlovarském (o 5,1 %), následoval kraj Moravskoslezský (o 3,9 %) a Liberecký (o 3,6 %). Celorepublikově došlo k poklesu o 2,5 %. Průměrný počet zaměstnanců ve Zlínském kraji dosáhl 202,5 tis. Meziročně tak klesl o 2,7 %, což v absolutním vyjádření činilo 5,7 tis. osob. Na celkovém počtu zaměstnanců v České republice se Zlínský kraj podílel 5,1 %.

Ve sledovaném období dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců ve Zlínském kraji výše 30 642 Kč. Meziročně vzrostla o 3,4 %, tedy o rovných 1 000 Kč. Na úrovni republiky vzrostly průměrné mzdy meziročně o 3,6 %. Mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 2,2 % (Liberecký kraj) do 4,8 % (Ústecký kraj). Průměrná hrubá mzda ve Zlínském kraji zůstává i nadále jednou z nejnižších, v mezikrajském srovnání obsadila předposlední příčku.

Nižší průměrná mzda byla zjištěna už jen v Karlovarském kraji (30 188 Kč), tedy o 454 Kč nižší než v kraji Zlínském. Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Hl. m. Praze, a to 42 811 Kč. S odstupem 7,4 tis. Kč následoval kraj Středočeský, kde byla průměrná mzda 35 377 Kč. Proti těmto dvěma krajům zaostávala průměrná hrubá mzda ve Zlínském kraji o 12 169 a 4 735 Kč.

Meziroční zvýšení průměrných mezd se mezi kraji pohybovalo od 686 Kč (Liberecký kraj) do 1 469 Kč (Ústecký kraj). Z tohoto pohledu byl přírůstek ve Zlínském kraji (1 000 Kč) čtvrtý nejnižší.

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2020

 Tabulka 2: Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2020

 

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (přepočteno na plně zaměstnané)

Nominální změna (1. až 3. Q 2020 / 1. až 3. Q 2019)   Průměrná mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2020

Graaf 2: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (přepočteno na plně zaměstnané)

 *) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

  

Více informací na:

Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2020

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

e -mail: infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

 

  • Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí 2020
  • Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2020
  • Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2020