Zemědělská statistika

 

Odvětvová zemědělská statistika má v naší zemi již dlouholetou tradici. Během své historie prošla řadou změn a v současné době se přizpůsobuje také potřebám mezinárodního srovnání. Jejím předmětem je pravidelné získávání informací o zemědělské prvovýrobě.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Statistická zjišťování jsou zahrnuta do "Programu statistických zjišťování" na sledovaný rok.

Pro každé šetření je z farmářského registru vybrán určitý výběrový soubor zpravodajských jednotek. Ty jsou s ohledem na druh výkazu obeslány přímo výkazem nebo kontaktovány pracovníky, kteří s nimi příslušné výkazy vyplní. Další možností jsou vyplnitelné PDF výkazy a v provozu je také internetový portál DANTE WEB pro elektronický sběr dat. Přístupová hesla potřebná k pořízení dat v aplikaci DANTE WEB jsou zpravodajským jednotkám sdělována prostřednictvím Oznámení o zpravodajské povinnosti.

V roce 2020 se jedná o následující zjišťování:

Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži
Zem 1-02 Pololetní výkaz o chovu skotu 
Zem 2-02 Pololetní výkaz o chovu prasat 
Zem 1-01 Soupis hospodářských zvířat
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin 
Zem V 6 až 9 Odhady sklizně zemědělských plodin
Zem IŠ 1-01 Integrované šetření v zemědělství 2020

Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci:

Krajský garant zemědělské statistiky
Ing. Ludmila Žampachová, tel.: 577 004 936, 731 622 011, e-mail: ludmila.zampachova@czso.cz

Vedoucí oddělení terénních zjišťování:
Ing. Barbora Židková, tel.: 577 004 956, 736 466 401, e-mail: barbora.zidkova@czso.cz