Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Lékaři celkem 2 357 2 360 2 395 2 470 2 464
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
88 027 93 537 132 528 140 194 176 578
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
5,272 5,601 7,042 6,660 6,390