Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Lékaři celkem 2 284 2 351 2 373 2 250 2 326
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
64 115 62 422 76 886 78 468 83 061
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,412 4,403 4,894 5,116 5,173