Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Lékaři celkem 2 282 2 284 2 351 2 373 2 250
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
58 711 64 115 62 422 76 886 78 468
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
4,108 4,412 4,403 4,894 5,116