Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Lékaři celkem 2 326 2 358 2 360 2 395 2 470
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
83 061 88 027 93 537 132 528 140 194
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
5,173 5,272 5,601 7,042 6,660