Cestovní ruch 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
445 453 443 464 459
Lůžka celkem (k 31. 12.) 25 651 26 103 24 765 25 734 25 711
Hosté 661 149 686 935 714 238 779 124 808 451
Přenocování 2 010 791 2 056 592 2 104 474 2 227 040 2 272 163