Cestovní ruch 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
469 463 445 445 453
Lůžka celkem (k 31. 12.) 26 929 26 037 25 767 25 651 26 103
Hosté 571 719 603 301 603 414 661 149 686 935
Přenocování 1 740 672 1 775 881 1 851 323 2 010 791 2 056 592

Analýzy, komentáře