Cestovní ruch 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Hromadná ubytovací zařízení
celkem
464 459 544 560 537
Lůžka celkem 25 734 25 711 29 759 29 337 27 712
Hosté 779 124 808 451 500 512 555 228 802 061
Přenocování 2 227 040 2 272 163 1 608 879 1 735 017 2 263 338