Cestovní ruch 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
463 445 445 453 443
Lůžka celkem (k 31. 12.) 26 037 25 767 25 651 26 103 24 765
Hosté 603 301 603 414 661 149 686 935 714 238
Přenocování 1 775 881 1 851 323 2 010 791 2 056 592 2 104 474