Cestovní ruch 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
453 443 464 459 544
Lůžka celkem (k 31. 12.) 26 103 24 765 25 734 25 711 29 759
Hosté 686 935 714 238 779 124 808 451 500 512
Přenocování 2 056 592 2 104 474 2 227 040 2 272 163 1 608 879