Cestovní ruch 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Hromadná ubytovací zařízení
celkem
443 464 459 544 560
Lůžka celkem 24 765 25 734 25 711 29 759 29 337
Hosté 714 238 779 124 808 451 500 512 555 228
Přenocování 2 104 474 2 227 040 2 272 163 1 608 879 1 735 017