Cestovní ruch 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
445 445 453 443 464
Lůžka celkem (k 31. 12.) 25 767 25 651 26 103 24 765 25 734
Hosté 603 414 661 149 686 935 714 238 779 124
Přenocování 1 851 323 2 010 791 2 056 592 2 104 474 2 227 040