Cestovní ruch 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
445 445 453 443
Lůžka celkem (k 31. 12.) 25 767 25 651 26 103 24 765
Hosté 603 414 661 149 686 935 714 238 781 410
Přenocování 1 851 323 2 010 791 2 056 592 2 104 474 2 223 217
Údaje za rok 2018 jsou předběžné.