Věda, výzkum 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
173 180 184 184 191
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
971 1 099 1 114 1 136 1 197
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 317,0 2 254,1 2 748,8 2 533,4 2 621,9