Věda, výzkum 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
176 173 180 184 184
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
864 971 1 099 1 114 1 136
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 117,9 2 317,0 2 254,1 2 748,8 2 533,4