Věda, výzkum 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
191 234 221 224 220
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 197 1 364 1 327 1 415 1 382
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 621,9 3 355,8 3 529,6 3 786,9 3 621,2