Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Pracovní síla (tis. osob) 290,2 290,1 296,3 291,9 294,5
v tom:
  zaměstnaní 268,1 268,8 276,1 274,1 280,6
  nezaměstnaní 22,2 21,3 20,2 17,8 13,9
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 215,6 214,0 206,1 208,8 204,8
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 7,6 7,4 6,8 6,1 4,7