Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Pracovní síla (tis. osob) 292,1 291,4 288,9 286,4 281,4
v tom:
  zaměstnaní 281,7 286,3 283,3 280,9 276,2
  nezaměstnaní 10,5 5,2 5,6 5,5 5,2
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 204,7 204,1 205,8 207,5 209,0
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 3,6 1,8 2,0 1,9 1,8