Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Pracovní síla (tis. osob) 296,3 291,9 294,5 290,2 292,1
v tom:
  zaměstnaní 276,1 274,1 280,6 278,5 281,7
  nezaměstnaní 20,2 17,8 13,9 11,7 10,5
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 206,1 208,8 204,8 208,4 204,7
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 6,8 6,1 4,7 4,0 3,6