Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Pracovní síla (tis. osob) 290,1 296,3 291,9 294,5 290,2
v tom:
  zaměstnaní 268,8 276,1 274,1 280,6 278,5
  nezaměstnaní 21,3 20,2 17,8 13,9 11,7
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 214,0 206,1 208,8 204,8 208,4
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 7,4 6,8 6,1 4,7 4,0