Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Pracovní síla (tis. osob) 291,9 294,5 290,2 292,1 291,4
v tom:
  zaměstnaní 274,1 280,6 278,5 281,7 286,3
  nezaměstnaní 17,8 13,9 11,7 10,5 5,2
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 208,8 204,8 208,4 204,7 204,1
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 6,1 4,7 4,0 3,6 1,8