Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Pracovní síla (tis. osob) 290,2 292,1 291,4 288,9 286,4
v tom:
  zaměstnaní 278,5 281,7 286,3 283,3 280,9
  nezaměstnaní 11,7 10,5 5,2 5,6 5,5
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 208,4 204,7 204,1 205,8 207,5
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 4,0 3,6 1,8 2,0 1,9