Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Pracovní síla (tis. osob) 294,5 290,2 292,1 291,4 288,9
v tom:
  zaměstnaní 280,6 278,5 281,7 286,3 283,3
  nezaměstnaní 13,9 11,7 10,5 5,2 5,6
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 204,8 208,4 204,7 204,1 205,8
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 4,7 4,0 3,6 1,8 2,0