HDP, regionální účty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
97,5 99,9 106,5 101,1 103,3
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
190 952 194 047 214 013 219 181 228 601
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
324 583 330 803 365 317 374 779 391 336