HDP, regionální účty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
106,5 101,1 102,3 104,0 102,4
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
214 013 219 181 226 644 237 885 247 643
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
365 317 374 779 387 986 408 009 424 876