HDP, regionální účty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
103,1 97,5 99,9 106,5 103,7
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
191 345 190 952 194 047 214 013 222 918
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
324 536 324 583 330 803 365 317 381 168