HDP, regionální účty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
99,9 106,5 101,1 102,3 104,0
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
194 047 214 013 219 181 226 644 237 885
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
330 803 365 317 374 779 387 986 408 009