HDP, regionální účty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
105,7 101,6 104,7 92,9 104,8
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
239 828 247 823 268 123 261 352 281 695
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
411 341 425 184 460 131 449 542 484 632