HDP, regionální účty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
103,5 102,4 105,7 101,6 103,9
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
218 106 225 223 239 828 247 803 266 509
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
372 940 385 553 411 341 425 150 457 361