Rodinné účty

 

 

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Získané údaje o odlišnostech spotřeby v jednotlivých typech domácností (např. v domácnostech zaměstnanců, nepracujících důchodců, rodin s dětmi, neúplných rodin, rodin žijících na venkově atd.) nebo o vlivu různých faktorů (např. pohybu cen, situaci na trhu) na strukturu výdajů a spotřební zvyklosti českých domácností nelze získat z žádných jiných zdrojů.

Zjištěné údaje ze šetření jsou zdrojem informací pro rozhodování o opatřeních v sociální oblasti, slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v rámci ČSÚ (spotřební koš, národní účty) a také pro mezinárodní srovnání.

Samotné šetření má v ČR dlouholetou tradici, která se datuje již od roku 1957. V roce 2016 proběhla významná reforma Statistiky rodinných účtů na nový způsob zjišťování dat je založený na náhodném výběru domácností.

Statistika rodinných účtů probíhá celoročně, ve všech krajích ČR a od roku 2017 je navázána na výběrové šetření Životní podmínky (SILC). V  roce 2021 osloví tazatelé ve Zlínském kraji 178 vybraných domácností z výběrového šetření Životní podmínky (SILC).

Veškeré poskytnuté informace jsou důvěrné a jejich zpracování bude probíhat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a příslušnými paragrafy zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

 

Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci:

Krajský garant statistiky rodinných účtů
Lenka Frýdlová, tel.: 731 439 277, e-mail:
lenka.frydlova@czso.cz

Vedoucí oddělení terénního zjišťování
Ing. Barbora Židková, tel.: 577 004 956, 736 466 401, e-mail: 
barbora.zidkova@czso.cz