Územní rozpočty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
25 905 29 371 30 791 33 067 37 682
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
25 652 27 630 29 331 32 014 36 085
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
254 1 741 1 460 1 053 1 597

Data

Metodika

Související informace