Územní rozpočty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
23 237 25 905 29 371 30 791 33 067
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
21 699 25 652 27 630 29 331 32 014
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
1 539 254 1 741 1 460 1 053

Související informace