Územní rozpočty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
22 203 21 485 23 237 25 905 29 371
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
21 702 19 333 21 699 25 652 27 630
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
501 2 151 1 539 254 1 741

Související informace