Územní rozpočty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
18 291 19 051 20 813 22 203 21 485
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
18 388 18 675 20 410 21 702 19 333
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
-97 376 403 501 2 151