Územní rozpočty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
19 051 20 813 22 203 21 485 23 237
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
18 675 20 410 21 702 19 333 21 699
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
376 403 501 2 151 1 539

Související informace