Územní rozpočty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
21 485 23 237 25 905 29 371 30 791
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
19 333 21 699 25 652 27 630 29 331
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
2 151 1 539 254 1 741 1 460

Související informace