Územní rozpočty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
20 813 22 203 21 485 23 237 25 905
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
20 410 21 702 19 333 21 699 25 652
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
403 501 2 151 1 539 254

Související informace