Organizační statistika 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
141 070 142 502 143 731 142 848 144 213
  v tom fyzické osoby 113 925 114 433 114 993 113 546 114 349
           právnické osoby 27 145 28 069 28 738 29 302 29 864