Ekonomické subjekty 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
142 848 144 213 145 404 146 086 131 790
  v tom fyzické osoby 113 546 114 349 115 056 115 283 100 434
           právnické osoby 29 302 29 864 30 348 30 803 31 356