Organizační statistika 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
138 832 140 175 141 070 142 502 143 731
  v tom fyzické osoby 113 363 113 978 113 925 114 433 114 993
           právnické osoby 25 469 26 197 27 145 28 069 28 738