Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2012 2013 2014 2015 2016
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
138 269 138 197 138 832 140 175 141 070
  v tom fyzické osoby1) 112 174 112 091 113 363 113 978 113 925
           právnické osoby 26 095 26 106 25 469 26 197 27 145
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob