Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2013 2014 2015 2016 2017
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
138 197 138 832 140 175 141 070 142 502
  v tom fyzické osoby1) 112 091 113 363 113 978 113 925 114 433
           právnické osoby 26 106 25 469 26 197 27 145 28 069
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob