Ekonomické subjekty 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
142 502 143 731 142 848 144 213 145 404
  v tom fyzické osoby 114 433 114 993 113 546 114 349 115 056
           právnické osoby 28 069 28 738 29 302 29 864 30 348