Ekonomické subjekty 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
143 731 142 848 144 213 145 404 146 086
  v tom fyzické osoby 114 993 113 546 114 349 115 056 115 283
           právnické osoby 28 738 29 302 29 864 30 348 30 803