Organizační statistika 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
140 175 141 070 142 502 143 731 142 848
  v tom fyzické osoby 113 978 113 925 114 433 114 993 113 546
           právnické osoby 26 197 27 145 28 069 28 738 29 302