Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 2. čtvrtletí 2021

 

Ve 2. čtvrtletí letošního roku se začal trh práce postupně vzpamatovávat z karanténních opatření. Ve Zlínském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 13,0 % (3 894 Kč) na 33 856 Kč. Takový nárůst je do značné míry ovlivněn nízkou srovnávací základnou (2. čtvrtletí 2020).  V mezikrajském srovnání však nadále zůstává daná mzda druhou nejnižší.

 

2. čtvrtletí 2021

Ve 2. čtvrtletí roku 2021 klesl ve Zlínském kraji průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané meziročně o 0,1 %, tj. o 0,3 tis. osob. V kraji tak bylo evidováno 202,3 tis. zaměstnanců, což představovalo 5,1 % z celorepublikového celku.

V rámci České republiky došlo k největšímu poklesu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v Karlovarském kraji, a to o 2,0 %. Mezi další kraje s poklesem patřily Moravskoslezský kraj (o 0,6 %), Ústecký (o 0,4 %) a Zlínský (o 0,1 %). V ostatních krajích došlo k nárůstu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců, přičemž největší nárůst byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (2,1 %). Celorepublikově se jednalo o přírůstek 0,7 %.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. Q 2021

 Tabulka 1: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. Q 2021

Ve 2. čtvrtletí letošního roku činila ve Zlínském kraji průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců částku 33 856 Kč. Meziročně tak vzrostla o 13,0 % (3 894 Kč).

Na republikové úrovni se jednalo o nárůst 11,3 %. Nejvíce vzrostly mzdy v Královéhradeckém kraji (o 14,3 %). Následoval kraj Karlovarský (14,1 %) a Liberecký (14,0 %). Průměrná mzda ve Zlínském kraji zůstala pod celorepublikovým průměrem a v mezikrajském srovnání je stále druhou nejnižší. Proti Karlovarskému kraji s nejnižší hodnotou tohoto ukazatele (33 636 Kč) v rámci České republiky byla průměrná mzda ve Zlínském kraji jen o 220 Kč vyšší.

V absolutním vyjádření vzrostla průměrná mzda ve Zlínském kraji o 3 894 Kč, přitom mezi kraji byl zaznamenán růst v rozmezí od 3 423 Kč (Hl. m. Praha) po 4 672 Kč (Královéhradecký kraj).

Graf 1  Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 2. čtvrtletí 2021 (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

        Nominální změna (2. Q 2021 / 2. Q 2020)         Průměrná mzda ve 2. Q 2021 

 Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 2. čtvrtletí 2021 (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

1. až 2. čtvrtletí 2021

Za první pololetí letošního roku proti stejnému období roku 2020 klesl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený počet) téměř ve všech krajích České republiky. Výjimkou byli Středočeský kraj s nárůstem zaměstnanců o 0,7 % a Hlavní město Praha s nárůstem 0,4 %. Nejvíce zaměstnanců ubylo v Karlovarském kraji (o 3,9 %). Celorepublikově pak došlo k poklesu o 0,5 %. Průměrný počet zaměstnanců ve Zlínském kraji dosáhl 201,8 tis. Meziročně tak klesl o 1,0 %, což v absolutním vyjádření činilo 2,0 tis. osob. Na celkovém počtu zaměstnanců v České republice se Zlínský kraj podílel 5,1 %.

V prvním pololetí letošního roku dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců ve Zlínském kraji výše 32 427 Kč. Meziročně vzrostla o 8,1 %, tedy o 2 434 Kč. Na úrovni republiky vzrostly průměrné mzdy meziročně o 7,3 %. Mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 5,5 % (Hl. město Praha) do 9,3 % (Kraj Vysočina). Průměrná mzda ve Zlínském kraji zůstává i nadále jednou z nejnižších, v mezikrajském srovnání obsadila předposlední příčku.

Nižší průměrná mzda byla zjištěna už jen v Karlovarském kraji (31 887 Kč), tedy o 540 Kč nižší než v kraji Zlínském. Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Hlavním městě Praze, a to 45 336 Kč. S odstupem 7,7 tis. Kč následoval kraj Středočeský s hodnotou 37 598 Kč. Proti těmto dvěma krajům zaostávala průměrná mzda ve Zlínském kraji o 12 909 a 5 171 Kč.

Meziroční zvýšení průměrných mezd se mezi kraji pohybovalo od 2 188 Kč (Středočeský kraj) po 2 922 Kč (Královéhradecký kraj). Z tohoto pohledu byl přírůstek ve Zlínském kraji (2 434 Kč) šestým nejnižším.

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 2. Q 2021

 Tabulka 2: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 2. Q 2021

 

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2021 (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

     Nominální změna (1. až 2. Q 2021 / 1. až 2. Q 2020)   Průměrná mzda v 1. až 2. Q 2021

Graf 2: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2021 (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

Více informací na:

Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2021

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 963

E -mail: monika.kazdova@czso.cz

 

  • Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 2. čtvrtletí 2021
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2021
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2021