Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2021, do roku 2001 podle trvalého pobytu, od roku 2011 podle obvyklého pobytu
  1980 1991 2001 2011 2021
Obyvatelstvo celkem 591 334 596 903 595 010 579 944 564 331
z toho pracovní síla
(dříve ekonomicky aktivní)
306 699 312 940 298 616 281 576 290 840
Domy celkem 122 489 129 490 133 402 141 852 147 205

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího dosaženého vzdělání a krajů
  • Kartogramy
    • Změna počtu obyvatel mezi sčítáním 2011 a 2021
    • Obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním podle SLDB 2021

Metodika

Související informace