Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2011, podle trvalého pobytu
  1970 1980 1991 2001 2011
Obyvatelstvo celkem 550 465 591 334 596 903 595 010 589 790
z toho ekonomicky aktivní 276 764 306 651 312 940 298 616 287 075
Domy celkem 115 627 122 489 129 490 133 402 141 852

Data

Metodika

Související informace