Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2022

 

Ve 4. čtvrtletí minulého roku vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců ve Zlínském kraji proti stejnému období roku předcházejícího o 2 883 Kč na 39 505 Kč. V procentuálním vyjádření se jednalo o navýšení 7,9 %, což kopírovalo celorepublikový přírůstek. V mezikrajském srovnání zůstala mzda ve Zlínském kraji třetí nejnižší, a to i přes šestý nejvyšší procentuální nárůst. Vzhledem k růstu spotřebitelských cen o 15,7 % klesla reálná mzda ve Zlínském kraji o 6,7 %.

 

4. čtvrtletí 2022

Ve 4. čtvrtletí roku 2022 klesl průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané, meziročně ve Zlínském kraji o 0,7 tis. (tedy o 0,4 %). V kraji bylo evidováno 203,4 tis. zaměstnanců, což představovalo 5,0 % všech zaměstnanců České republiky.

 

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. Q 2022

Tabulka 1: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. Q 2022

 

Spolu se Zlínským krajem zaznamenaly pokles zaměstnanosti ještě čtyři kraje, a to Ústecký (o 0,7 %), Olomoucký (o 0,4 %), Moravskoslezský (o 0,2 %) a Vysočina (o 0,1 %). V Libereckém a Jihočeském kraji ke změně nedošlo. Největší nárůst v počtu zaměstnanců evidovala Praha (o 3,3 %), následoval kraj Plzeňský (o 1,7 %). V ostatních krajích České republiky se navýšení pohybovalo pod celorepublikovým přírůstkem, který činil 0,9 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda*), dále jen „průměrná mzda“ na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství, činila ve Zlínském kraji 39 505 Kč. Meziročně vzrostla o 7,9 %, což byl mezi kraji České republiky šestý nejvyšší přírůstek. Nejvíce vzrostly mzdy ve Středočeském kraji (o 8,5 %), naopak nejméně v kraji Karlovarském (o 6,5 %). Na republikové úrovni se jednalo o nárůst 7,9 %.

I přesto, že mzda ve Zlínském kraji vzrostla o 7,9 %, tedy o 2 883 Kč, zůstala pod celorepublikovým průměrem a v mezikrajském srovnání byla i třetí nejnižší. Proti krajům Pardubickému a Karlovarskému, které měly nejnižší hodnotu tohoto ukazatele (39 345 Kč a 38 019 Kč) v rámci České republiky, byla průměrná mzda ve Zlínském kraji vyšší jen o 160 Kč (oproti Pardubickému kraji) a o 1 486 Kč (oproti Karlovarskému kraji).

 

Graf 1  Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 4. čtvrtletí 2022 (přepočteno na plně                               zaměstnané osoby)

   Nominální změna (4. Q 2022 / 4. Q 2021)                Průměrná mzda ve 4. Q 2022 

Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 4. čtvrtletí 2022

Ve 4. čtvrtletí minulého roku se meziroční nárůst průměrných mezd mezi kraji České republiky pohyboval od 2 330 Kč (Karlovarský kraj) po 3 757 Kč (Hlavní město Praha). Z tohoto pohledu obsadil přírůstek ve Zlínském kraji (2 883 Kč) pomyslnou sedmou příčku.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominální mzdy ovlivněn také vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. Ve 4. čtvrtletí 2022 činila míra inflace 15,7 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Celková reálná mzda ve Zlínském kraji tak s ohledem na inflaci klesla o 6,7 %. Reálný pokles mezd byl zaznamenán ve všech krajích České republiky, a to v rozmezí od 6,2 % (Středočeský kraj) po 8,0 % (Karlovarský kraj). Celorepublikově pak reálná mzda, stejně jako ve Zlínském kraji, klesla o 6,7 %.

 

1. až 4. čtvrtletí 2022

V roce 2022 vzrostl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) proti roku 2021 v deseti krajích České republiky, z toho největší nárůst zaznamenala Praha (o 2,7 %). V Libereckém kraji ke změně nedošlo. Ve zbývajících třech krajích došlo k poklesu zaměstnanosti - jednalo se o kraje Ústecký (pokles o 0,6 %), Moravskoslezský (o 0,2 %) a Zlínský (o 0,1 %). Ve Zlínském kraji bylo evidováno 203,0 tis. zaměstnanců a na celkovém počtu v České republice se Zlínský kraj podílel 5,1 %. Celorepublikově byl v roce 2022 zaznamenán nárůst zaměstnanosti 0,9 %.

 

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. Q 2022

Tabulka 2: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. Q 2022

 

Ve Zlínském kraji dosáhla vloni průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců hodnoty 36 175 Kč. Meziročně vzrostla o 6,7 %, tedy o 2 272 Kč. Mezi kraji České republiky se nárůst pohyboval od 5,3 % (Ústecký kraj) do 7,2 % (Hlavní město Praha). Na úrovni republiky vzrostly průměrné mzdy meziročně o 6,5 %. I přes druhý nejvyšší procentuální nárůst mezi kraji České republiky zůstává průměrná mzda ve Zlínském kraji nadále jednou z nejnižších a v mezikrajském srovnání obsadila pomyslné 12. místo.

Nižší průměrná mzda byla zjištěna již jen ve dvou krajích, a to v Pardubickém (35 955 Kč) a Karlovarském (35 093 Kč), přičemž se jednalo o rozdíly 220 Kč a 1 082 Kč oproti kraji Zlínskému. Naopak nejvyšší průměrná mzda byla evidována v Praze, a to 49 782 Kč. S odstupem 9,1 tis. Kč následoval kraj Středočeský s hodnotou 40 731 Kč. Proti těmto dvěma krajům zaostávala průměrná mzda ve Zlínském kraji o 13 607 a 4 556 Kč. V porovnání s celorepublikovým průměrem ve výši 40 353 Kč byla průměrná mzda ve Zlínském kraji nižší o 4 178 Kč.

Meziroční zvýšení průměrných mezd se mezi kraji České republiky pohybovalo od 1 873 Kč (Pardubický kraj) po 3 330 Kč (Hlavní město Praha). Z tohoto hlediska obsadil přírůstek ve Zlínském kraji (2 272 Kč) pomyslné čtvrté místo.

 

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2022 (přepočteno na plně                        zaměstnané osoby)

   Nominální změna (1. až 4. Q 2022 / 1. až 4. Q 2021)     Průměrná mzda v 1. až 4. Q 2022

Graf 2: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2022

S ohledem na růst spotřebitelských cen v roce 2022 o 15,1 % (index spotřebitelských cen za celou ČR) klesla reálná mzda ve Zlínském kraji o 7,3 %. Reálný pokles mezd byl zaznamenán ve všech krajích České republiky, a to v rozmezí od 6,9 % (Hlavní město Praha) po 8,5 % (Ústecký kraj). Celorepublikově pak reálná mzda v roce 2022 klesla o 7,5 %.

 

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

 

Více informací na:

Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2022

 

 

   

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 963
E-mail: 
monika.kazdova@czso.cz

 

 

  • Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2022
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. Q 2022
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. Q 2022