Informační technologie 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
77,1 78,1 79,9 80,6 80,1
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
73,9 76,5 80,7 83,1 82,8
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
76,0 76,8 79,4 80,7 81,1
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
7,0 8,7 9,3 9,1 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.