Informační technologie 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
62,9 63,6 69,7 72,1 75,2
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
56,6 58,7 65,4 68,9 72,0
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
65,2 67,8 72,3 74,2 74,5
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
3,9 4,3 4,6 5,1 4,8