Informační technologie 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
63,6 69,7 72,1 75,2 77,1
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
58,7 65,4 68,9 72,0 73,9
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
67,8 72,3 74,2 74,5 76,0
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
6,0 6,0 6,4 6,1 6,5