Informační technologie 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
75,2 77,1 78,1 79,9 80,6
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
72,0 73,9 76,5 80,7 83,1
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
74,5 76,0 76,8 79,4 80,7
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
6,3 7,0 8,7 9,3
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.