Informační technologie 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
72,1 75,2 77,1 78,1 79,9
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
68,9 72,0 73,9 76,5 80,7
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
74,2 74,5 76,0 76,8 79,4
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
6,2 6,3 7,0 8,7
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.