Informační technologie 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
69,7 72,1 75,2 77,1 78,1
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
65,4 68,9 72,0 73,9 76,5
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
72,3 74,2 74,5 76,0 76,8
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
6,0 6,4 6,1 6,5 8,5