Průmysl, energetika 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Průměrný počet průmyslových
podniků
165 162 177 182 180
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
152 608 162 747 168 741 168 866 179 347
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 3 052,7 2 656,6 3 045,8 3 127,4 3 261,3
Spotřeba zemního plynu (GWh) 4 796,2 4 084,2 4 148,7 4 492,2 4 622,2
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto