Průmysl, energetika 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Průměrný počet průmyslových
podniků
177 182 180 185 183
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
168 741 168 866 179 347 184 118 184 853
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 3 045,8 3 127,4 3 261,3 3 287,3 3 333,4
Spotřeba zemního plynu (GWh) 4 148,7 4 492,2 4 622,2 4 464,7 4 380,2