Průmysl, energetika 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Průměrný počet průmyslových
podniků
182 180 185 183 181
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
168 866 179 347 184 118 184 853 165 085
Spotřeba elektřiny (GWh) 3 127,4 3 261,3 3 287,3 3 333,4 3 227,0
Spotřeba zemního plynu (GWh) 4 492,2 4 622,2 4 464,7 4 380,2 4 503,6