Průmysl 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Průměrný počet průmyslových
podniků
185 183 181 179 183
Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
- fyzické osoby
55 138 54 243 51 726 51 141 51 771
Průměrná hrubá měsíční mzda - fyzické osoby (Kč) 31 619 33 515 33 548 35 899 38 884
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
184 118 184 853 165 085 188 606 202 524

Data

Grafy, kartogramy

  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2022

Metodika

Analýzy, komentáře