Průmysl, energetika 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrný počet průmyslových
podniků
162 177 182 180 185
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
162 747 168 741 168 866 179 347 184 118
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 2 656,6 3 045,8 3 127,4 3 261,3 3 287,3
Spotřeba zemního plynu (GWh) 4 084,2 4 148,7 4 492,2 4 622,2 4 464,7
1) od roku 2014 spotřeba elektřiny netto