Průmysl, energetika 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Průměrný počet průmyslových
podniků
180 185 183 181 179
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
179 347 184 118 184 853 165 085 188 606
Spotřeba elektřiny (GWh) 3 261,3 3 287,3 3 333,4 3 227,0 3 376,3
Spotřeba zemního plynu (GWh) 4 622,2 4 464,7 4 380,2 4 503,6 4 860,2