Průmysl, energetika 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Průměrný počet průmyslových
podniků
170 165 162 177 182
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
151 068 152 608 162 747 168 741 168 866
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 2 945,7 3 052,7 2 656,6 3 045,8
Spotřeba zemního plynu (GWh) 4 744,4 4 796,2 4 084,2 4 148,7
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto