Obyvatelstvo 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 587 693 586 299 585 261 584 676 583 698
 muži 287 350 286 789 286 361 286 156 285 855
 ženy 300 343 299 510 298 900 298 520 297 843

Analýzy, komentáře

Související informace