Obyvatelstvo 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 583 698 583 056 582 921 582 555 580 119
 muži 285 855 285 777 285 883 285 949 284 585
 ženy 297 843 297 279 297 038 296 606 295 534

Analýzy, komentáře

Související informace