Obyvatelstvo 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 586 299 585 261 584 676 583 698 583 056
 muži 286 789 286 361 286 156 285 855 285 777
 ženy 299 510 298 900 298 520 297 843 297 279

Analýzy, komentáře

Související informace