Obyvatelstvo 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 583 056 582 921 582 555 580 119 572 432
 muži 285 777 285 883 285 949 284 585 281 650
 ženy 297 279 297 038 296 606 295 534 290 782
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace