Obyvatelstvo 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 584 676 583 698 583 056 582 921 582 555
 muži 286 156 285 855 285 777 285 883 285 949
 ženy 298 520 297 843 297 279 297 038 296 606

Související informace