Obyvatelstvo 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 582 555 580 119 572 432 580 531 580 744
 muži 285 949 284 585 281 650 284 855 284 864
 ženy 296 606 295 534 290 782 295 676 295 880
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace