Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2020

 

 

Ve 4. čtvrtletí 2020 vzrostla ve Zlínském kraji průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 5,8 % (1 909 Kč) na 34 610 Kč. V mezikrajském srovnání zůstává daná mzda druhou nejnižší. Trh práce byl v tomto období ovlivněn další velkou vlnou karanténních opatření. Nezaměstnanost postupně stoupala a z hlediska odvětví patřilo k nejvíce poškozeným ubytování, stravování a pohostinství.

4. čtvrtletí 2020

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané klesl ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí roku 2020 meziročně o 3,1 %, tedy o 6,4 tis. osob. V kraji tak ve 4. čtvrtletí 2020 bylo evidováno 202,2 tis.  zaměstnanců, což představovalo 5,1 % z celorepublikového celku.

Ve všech krajích České republiky došlo k poklesu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců, přičemž celorepublikově se jednalo o pokles 2,9 %.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2020

Tabulka 1:Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2020

Ve 4. čtvrtletí 2020 činila ve Zlínském kraji průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců částku 34 610 Kč. Meziročně tak vzrostla o 5,8 %. Na úrovni republiky se jednalo o nárůst 6,5 %. Nejvíce vzrostly mzdy v Ústeckém kraji (o 9,6 %). Následoval kraj Olomoucký (o 8,3 %), Královéhradecký (o 8,2 %) a Jihočeský (o 8,1 %). Průměrná mzda ve Zlínském kraji zůstala pod celorepublikovým průměrem a v mezikrajském srovnání byla druhou nejnižší. Proti Karlovarskému kraji s nejnižší hodnotou tohoto ukazatele (34 200 Kč) v rámci České republiky, byla ve Zlínském kraji jen o 410 Kč vyšší.

V absolutním vyjádření vzrostla průměrná mzda ve Zlínském kraji o 1 909 Kč, přitom mezi kraji byl zaznamenán růst v rozmezí od 1 782 Kč (Hl. m. Praha) do 3 198 Kč (Ústecký kraj).

 

Graf 1  Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 4. čtvrtletí 2020 (přepočteno

na plně zaměstnané osoby)

Nominální změna (4. Q 2020 / 4. Q 2019)            Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí 2020

Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 4. čtvrtletí 2020

1. až 4. čtvrtletí 2020

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený počet) klesl za rok 2020 proti roku 2019 ve všech krajích České republiky. Nejvíce zaměstnanců ubylo v kraji Karlovarském (o 5,5 %), následoval kraj Moravskoslezský (o 3,8 %) a Liberecký (o 3,7 %). Celorepublikově došlo k poklesu o 2,6 %. Průměrný počet zaměstnanců ve Zlínském kraji dosáhl 202,3 tis. Meziročně tak klesl o 2,9 %, což v absolutním vyjádření činilo 5,9 tis. osob. Na celkovém počtu zaměstnanců v České republice se Zlínský kraj podílel 5,1 %.

V roce 2020 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců ve Zlínském kraji výše 31 644 Kč. Meziročně vzrostla o 4,1 %, tedy o 1 236 Kč. Na úrovni republiky vzrostly průměrné mzdy meziročně o 4,4 %. Mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 3,1 % (Hl. město Praha) do 6,1 % (Ústecký kraj). Průměrná mzda ve Zlínském kraji zůstává i nadále jednou z nejnižších, v mezikrajském srovnání obsadila předposlední příčku.

Nižší průměrná mzda byla zjištěna už jen v Karlovarském kraji (31 180 Kč), tedy o 464 Kč nižší než v kraji Zlínském. Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Hl. m. Praze, a to 43 675 Kč. S odstupem 7,4 tis. Kč následoval kraj Středočeský s hodnotou 36 260 Kč. Proti těmto dvěma krajům zaostávala průměrná mzda ve Zlínském kraji o 12 031 a 4 616 Kč.

Meziroční zvýšení průměrných mezd se mezi kraji pohybovalo od 1 125 Kč (Liberecký kraj) po 1 916 Kč (Ústecký kraj). Z tohoto pohledu byl přírůstek ve Zlínském kraji (1 236 Kč) druhým nejnižším.

Tab. 2  Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2020

Tabulka 2: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2020

Graf 2  Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2020 (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

Nominální změna (1. až 4. Q 2020 / 1. až 4. Q 2019) Průměrná mzda v 1. až 4. Q 2020

Graf 2: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2020

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

Více informací na:

Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2020

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
E -mail:
monika.kazdova@czso.cz
Tel.: 577 004 963

  • Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2020
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 4. čtvrtletí 2020
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2020