Území, sídelní struktura

 

  1961 1980 1991 2001 2023
Počet obcí 369 269 278 304 307
Podíl obcí do 199 obyvatel (%) 3,0 3,0 2,5 5,9 5,2
Podíl zemědělské půdy (%) . . 49,5 49,5 48,4
Údaje jsou přepočteny na současné území kraje.

Data

Grafy, kartogramy

Analýzy, komentáře