Území, sídelní struktura

 

  1961 1980 1991 2001 2021
Počet obcí 369 269 278 304 307
Podíl obcí do 199 obyvatel (%) 3,0 3,0 2,5 5,6 6,5
Podíl zemědělské půdy (%) . . 49,5 49,5 48,5
Údaje jsou přepočteny na současné území kraje.

Data

Grafy, kartogramy

  • Kartogramy
    • Osídlení ve Zlínském kraji
    • Osídlení v České republice
    • Změna počtu obyvatel v obcích Zlínského kraje
    • Změna počtu obyvatel v obcích České republiky
  • Mapy