Výběrové šetření cestovního ruchu - VŠCR

 

Česká statistika cestovního ruchu přešla od roku 2003 z ročního na čtvrtletní zjišťování o výjezdovém a domácím cestovním ruchu České republiky. Jeho zdrojem je výběrové šetření cestovního ruchu, které je od roku 2011 zajišťováno současně s Výběrovým šetřením pracovních sil.

V souvislosti se členstvím ČR v mezinárodních organizacích a zejména s jejím začleněním do Evropské unie od května 2004 byla přizpůsobena struktura ukazatelů sledovaných českou statistikou cestovního ruchu a jejich metodické vymezení mezinárodním požadavkům.

Účelem výběrového šetření cestovního ruchu (VŠCR) je sběr dat v oblasti turistiky, které obsahují ukazatele o domácím a výjezdovém cestovním ruchu. Údaje jsou zjišťovány u všech členů domácnosti.

U šetření je zajištěna ochrana individuálních údajů podle § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a získané údaje budou sloužit výhradně pro potřeby statistiky cestovního ruchu.


Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci:

Krajský garant VŠCR (výběrové šetření cestovního ruchu)
Ing. Gabriela Eliášová, tel.: 734 352 307, e-mail: gabriela.eliasova@czso.cz

Vedoucí oddělení terénního zjišťování
Ing. Barbora Židková, tel.: 577 004 956, 736 466 401, e-mail: barbora.zidkova@czso.cz