Výběrové šetření cestovního ruchu - VŠCR

 

Šetření cestovního ruchu probíhá v náhodně vybraných domácnostech od roku 2003. Výsledky slouží především pro účely aktivní investiční politiky státu a pro podporu zaměstnanosti v jednotlivých regionech ČR.

V roce 2011 došlo k integraci výběrového šetření cestovního ruchu (VŠCR) do výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Cestovní ruch se šetří ve vybraných domácnostech při druhých návštěvách spolu s VŠPS. Každá domácnost zůstává v souboru po dobu jednoho roku a údaje jsou u ní zjišťovány čtvrtletně.


Účelem výběrového šetření cestovního ruchu (VŠCR) je sběr dat v oblasti turistiky, které obsahují ukazatele o domácím a výjezdovém cestovním ruchu. Šetření je zaměřeno především na informace, do jaké země či regionu ČR v určitém období obyvatelé České republiky vycestovali, jaké měli přibližné výdaje na tyto cesty, zda využili služeb cestovní kanceláře atd.

U šetření je zajištěna ochrana individuálních údajů podle § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a získané údaje budou sloužit výhradně pro potřeby statistiky cestovního ruchu.

 

Krajský garant VŠPS

Ing. Gabriela Eliášová
tel.: 734 352 307
e-mail:  gabriela.eliasova@czso.cz