Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 2. čtvrtletí 2023

 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců ve Zlínském kraji vzrostla ve 2. čtvrtletí letošního roku proti stejnému období roku předcházejícího o 2 960 Kč na 39 019 Kč. V procentuálním vyjádření se jednalo o navýšení 8,2 %, což činilo více než celorepublikový přírůstek (7,7 %). I přes třetí nejvyšší procentuální nárůst mezi kraji byla mzda ve Zlínském kraji čtvrtou nejnižší. Vzhledem k růstu spotřebitelských cen o 11,1 % klesla reálná mzda ve Zlínském kraji o 2,6 %.

 

2. čtvrtletí 2023

Ve 2. čtvrtletí roku 2023 bylo ve Zlínském kraji evidováno 201,0 tis. zaměstnanců, což představovalo 5,0 % všech zaměstnanců v České republice. Průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané, klesl v kraji meziročně o 2,3 tis. (o 1,1 %) a v mezikrajském srovnání se jednalo o největší úbytek.

 

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. Q 2023

Tabulka 1: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. Q 2023

 

Spolu se Zlínským krajem zaznamenaly pokles zaměstnanosti všechny kraje kromě Prahy a Plzeňského kraje, kde došlo k nárůstu o 3,7 %, resp. 1,2 %, a kraje Královéhradeckého, kde ke změně nedošlo. Celorepublikový přírůstek činil 0,6 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda*), dále jen „průměrná mzda“ na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství, činila ve Zlínském kraji 39 019 Kč. Meziročně vzrostla o 8,2 % a v mezikrajském srovnání se jednalo o třetí největší přírůstek. Nejvíce vzrostly mzdy v krajích Středočeském (o 8,5 %) a Ústeckém (o 8,3 %). Naopak nejméně v Hl. městě Praze (o 6,4 %). Republikově se jednalo o nárůst 7,7 %.

I přesto, že mzda ve Zlínském kraji vzrostla o 8,2 %, tedy o 2 960 Kč, zůstala pod celorepublikovým průměrem a v mezikrajském srovnání byla nadále čtvrtou nejnižší. Proti krajům Karlovarskému, Pardubickému a Olomouckému, které měly nejnižší hodnotu tohoto ukazatele (37 072 Kč, 38 275 Kč a 38 488 Kč) v rámci České republiky, byla průměrná mzda ve Zlínském kraji vyšší jen o 1 947 Kč (oproti Karlovarskému kraji), o 744 Kč (oproti Pardubickému kraji) a o 531 Kč (oproti Olomouckému kraji). Již druhé čtvrtletí po sobě byla ve Zlínském kraji evidována průměrná mzda vyšší než v kraji Olomouckém, přičemž tomu tak do 4. čtvrtletí 2022 nebylo.

Mezi kraji České republiky ve druhém čtvrtletí letošního roku evidovala nejvyšší průměrnou mzdu Praha, a to ve výši 52 833 Kč. S odstupem 7,4 tis. Kč následoval kraj Středočeský s hodnotou 45 477 Kč. Proti těmto dvěma krajům zaostávala průměrná mzda ve Zlínském kraji o 13 814 a 6 458 Kč.

 

Graf 1  Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 2. čtvrtletí 2023                                                                   (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

   Nominální změna (2. Q 2023 / 2. Q 2022)              Průměrná mzda ve 2. Q 2023 

Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 2. čtvrtletí 2023

Meziroční nárůst průměrných mezd mezi kraji České republiky se pohyboval od 2 495 Kč (Karlovarský kraj) po 3 567 Kč (Středočeský kraj). Z tohoto pohledu obsadil přírůstek ve Zlínském kraji (2 960 Kč) pomyslnou šestou příčku.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominální mzdy ovlivněn také vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. Ve 2. čtvrtletí roku 2023 činila míra inflace 11,1 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Celková reálná mzda tak ve Zlínském kraji s ohledem na inflaci klesla o 2,6 %. Reálný pokles mezd byl zaznamenán ve všech krajích České republiky, a to v rozmezí od 2,3 % (Středočeský kraj) po 4,2 % (Hl. město Praha). Celorepublikově reálná mzda klesla o 3,1 %.

 

1. až 2. čtvrtletí 2023

Ve Zlínském kraji bylo v prvním pololetí letošního roku evidováno 200,9 tis. zaměstnanců a na celorepublikovém počtu se Zlínský kraj podílel 5,0 %. Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) klesl ve Zlínském kraji proti stejnému období roku 2022 o 1,8 tis. (o 0,9 %). Spolu se Zlínským krajem došlo k poklesu i u sedmi dalších krajů České republiky. Ve zbývajících šesti krajích byl zaznamenán nárůst, nejvíce v Praze (o 4,0 %).Celorepublikově se jednalo o přírůstek 0,8 %.

 

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 2. Q 2023

Tabulka 2: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 2. Q 2023

 

prvním pololetí letošního roku dosáhla ve Zlínském kraji průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců hodnoty 37 832 Kč. Meziročně vzrostla o 8,9 % stejně jako v Jihočeském kraji. Jednalo se o nejvyšší procentní nárůst mezi kraji. Naopak nejmenší nárůst zaznamenala Praha (7,0 %). Na úrovni republiky se jednalo o 8,2 %. I přes nejvyšší procentuální nárůst mezi kraji České republiky zůstává průměrná mzda ve Zlínském kraji jednou z nejnižších a v mezikrajském srovnání obsadila pomyslné 11. místo.

Nižší průměrná mzda byla zjištěna již jen ve třech krajích, a to v Karlovarském (36 044 Kč), Pardubickém (37 274 Kč) a Olomouckém (37 461 Kč), přičemž se jednalo o rozdíly 1 788 Kč, 558 Kč a 371 Kč oproti kraji Zlínskému. Naopak nejvyšší průměrná mzda byla evidována v Praze, a to 52 895 Kč. S odstupem 9,8 tis. Kč následoval kraj Středočeský s hodnotou 43 137 Kč. Proti těmto dvěma krajům zaostávala průměrná mzda ve Zlínském kraji o 15 063 Kč a 5 305 Kč. V porovnání s celorepublikovým průměrem, který činil 42 249 Kč, byla průměrná mzda ve Zlínském kraji nižší o 4 417 Kč.

Meziroční zvýšení průměrných mezd se mezi kraji České republiky pohybovalo od 2 538 Kč (Karlovarský kraj) po 3 438 Kč (Hlavní město Praha). Z tohoto hlediska obsadil přírůstek ve Zlínském kraji (3 089 Kč) pomyslné páté místo.

 

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2023                                                            (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

  Nominální změna (1. až 2. Q 2023 / 1. až 2. Q 2022)      Průměrná mzda v 1. až 2. Q 2023

S ohledem na růst spotřebitelských cen v prvním pololetí letošního roku o 13,7 % (index spotřebitelských cen za celou ČR) klesla ve Zlínském kraji reálná mzda o 4,2 %. Reálný pokles mezd byl zaznamenán ve všech krajích České republiky, a to v rozmezí od 4,2 % (Zlínský kraj, Jihočeský kraj) po 5,9 % (Hlavní město Praha). Celorepublikově klesla v 1. pololetí 2023 reálná mzda o 4,8 %.

 

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

 

Více informací na:

Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2023

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 963
E-mail: 
monika.kazdova@czso.cz

 

 

  • Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 2. čtvrtletí 2023
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2023
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2023