Zemědělství 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 52 373 50 688 51 225 53 225 53 307
              - sklizeň (t) 359 145 294 411 268 589 313 065 343 565
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 62 225 62 684 62 764 63 748 63 062