Zemědělství 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 53 225 53 307 51 500 52 928 50 198
              - sklizeň (t) 313 065 343 565 337 246 319 971
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 63 748 63 062 62 920 62 378 .