Zemědělství 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 55 615 54 856 55 082 52 373 50 688
              - sklizeň (t) 309 926 357 412 337 663 359 145
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 58 303 60 328 61 484 62 225 62 684

Analýzy, komentáře