Zemědělství 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 55 082 52 373 50 688 51 225 53 225
              - sklizeň (t) 337 663 359 145 294 411 268 589 313 065
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 61 484 62 225 62 684 62 764 63 748