Zemědělství 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 54 856 55 082 52 373 50 688 51 225
              - sklizeň (t) 357 412 337 663 359 145 294 411
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 60 328 61 484 62 225 62 684 62 764