Zemědělství 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 51 225 53 225 53 307 51 500 52 928
              - sklizeň (t) 268 589 313 065 343 565 337 246
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 62 764 63 748 63 062 62 920 62 378