Průměrná mzda ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2021

 

V 1. čtvrtletí letošního roku vzrostla ve Zlínském kraji průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 3,1 % (929 Kč) na 30 952 Kč. V tomto období kulminovala pandemie covid-19, provázená rozsáhlými karanténními opatřeními. V mezikrajském srovnání zůstává daná mzda stále druhou nejnižší.

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané ve Zlínském kraji klesl v 1. čtvrtletí roku 2021 meziročně o 1,5 %, tj. o 3,1 tis. osob. V kraji tak bylo evidováno 202,0 tis. zaměstnanců, což představovalo 5,1 % z celorepublikového celku.

Ve všech krajích České republiky došlo k poklesu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců, a to od 0,2 % (Středočeský kraj) po 5,5 % (Karlovarský kraj). Celorepublikově se jednalo o pokles 1,4 %.  

 Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2021

 Tabulka 1:  Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2021

Ve Zlínském kraji činila v 1. čtvrtletí letošního roku průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců částku 30 952 Kč. Meziročně tak vzrostla o 3,1 % (929 Kč). Na úrovni republiky se jednalo o nárůst 3,2 %. Nejvíce vzrostly mzdy v Kraji Vysočina (o 4,6 %). Následoval kraj Ústecký (4,2 %), Olomoucký (4,0 %) a Jihomoravský (3,9 %). Průměrná mzda ve Zlínském kraji zůstala pod celorepublikovým průměrem a v mezikrajském srovnání byla druhou nejnižší. Proti Karlovarskému kraji s nejnižší hodnotou tohoto ukazatele (30 148 Kč) v rámci České republiky byla průměrná mzda ve Zlínském kraji jen o 804 Kč vyšší.

V absolutním vyjádření vzrostla průměrná mzda ve Zlínském kraji o 929 Kč, přitom mezi kraji byl zaznamenán růst
v rozmezí od 529 Kč (Karlovarský kraj) po 1 424 Kč (Kraj Vysočina).

Graf 1  Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. čtvrtletí 2021 (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

   Nominální změna (1. Q 2021 / 1. Q 2020)            Průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2021

 Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. čtvrtletí 2021 (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 963
E -mail: monika.kazdova@czso.cz

 

  • Průměrná mzda ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2021
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2021