Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2021

 

Zlínský kraj v posledním čtvrtletí roku 2021 zaznamenal růst průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku, a to 6,2 % na 36 599 Kč. V absolutním vyjádření vzrostla průměrná mzda o 2 142 Kč, což je nejvíce mezi kraji České republiky. Přesto zůstává pod celorepublikovým průměrem a v mezikrajském srovnání byla třetí nejnižší.

 

4. čtvrtletí 2021

Ve Zlínském kraji meziročně vzrostl ve 4. čtvrtletí roku 2021 průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané, a to o 0,1 tis. V kraji tak bylo evidováno 203,2 tis. zaměstnanců, což představovalo 5,1 % všech zaměstnanců v České republice.

 

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. Q 2021

Tabulka 1: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. Q 2021

 

K největšímu nárůstu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců došlo v Praze (o 2,4 %). Následovaly kraje Středočeský a Liberecký (o 1,2 %). K poklesu zaměstnanosti došlo ve třech krajích: v Moravskoslezském (o 1,0 %), Královéhradeckém (o 0,3 %) a Ústeckém (o 0,2 %). Ve Zlínském kraji bylo zaznamenáno nepatrné navýšení o 0,1 tis. V ostatních krajích se pak nárůst pohyboval od 0,1 % (Karlovarský kraj) do 0,9 % (Jihomoravský kraj). Celorepublikově se jednalo o přírůstek 0,8 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda*), dále jen „průměrná mzda“, na přepočtené počty zaměstnanců ve Zlínském kraji činila 36 599 Kč. Meziročně vzrostla o 6,2 %, což je nejvíce v rámci České republiky. Následovaly kraje: Vysočina (o 4,4 %), Moravskoslezský (o 4,3 %), Praha (o 4,2 %) a Pardubický (o 4,1 %). Nejméně vzrostly mzdy v Plzeňském kraji (o 2,4 %). Na republikové úrovni se jednalo o nárůst 4,0 %.

I přesto, že mzdy ve Zlínském kraji vzrostly procentuálně nejvíce, zůstala průměrná mzda pod celorepublikovým průměrem a v mezikrajském srovnání byla třetí nejnižší. Proti krajům Moravskoslezskému a Karlovarskému, které měly nejnižší hodnotu tohoto ukazatele (36 463 Kč a 35 645 Kč) v rámci České republiky, byla průměrná mzda v našem kraji vyšší jen o 136 Kč (oproti Moravskoslezskému kraji) a o 954 Kč (oproti kraji Karlovarskému).

V absolutním vyjádření vzrostla průměrná mzda ve Zlínském kraji o 2 142 Kč, což je nejvíce mezi kraji České republiky. V ostatních krajích byl zaznamenán růst v rozmezí od 914 Kč (Plzeňský kraj) po 1 944 Kč (Hlavní město Praha).

Graf 1  Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 4. čtvrtletí 2021 (přepočteno na plně                               zaměstnané osoby)

Nominální změna (4. Q 2021 / 4. Q 2020)              Průměrná mzda ve 4. Q 2021 

Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 4. čtvrtletí 2021

1. až 4. čtvrtletí 2021

V roce 2021 klesl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený počet) proti roku 2020 v osmi krajích České republiky. Nejvíce zaměstnanců ubylo v kraji Karlovarském (o 2,1 %). Ve Zlínském kraji klesl průměrný počet zaměstnanců o 0,5 %, což v absolutním vyjádření činilo 1,1 tis. osob. Dosáhl tak výše 202,2 tis. Na celkovém počtu zaměstnanců v České republice se Zlínský kraj podílel 5,1 %. U více než třetiny krajů došlo k nárůstu zaměstnanců, nejvíce v Praze a Středočeském kraji (o 1,0 %). Celorepublikově byl zaznamenán nepatrný nárůst o 0,1 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců dosáhla loni ve Zlínském kraji 33 826 Kč. Meziročně vzrostla o 7,4 %, tedy o 2 332 Kč. Mezi ostatními kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 5,2 % (Středočeský kraj) do 7,1 % (Kraj Vysočina). Na úrovni republiky vzrostly průměrné mzdy meziročně o 6,1 %. I přes nejvyšší procentuální nárůst zůstává ve Zlínském kraji průměrná mzda nadále jednou z nejnižších, v mezikrajském srovnání obsadila předposlední příčku.

Nižší průměrná mzda byla zjištěna už jen v Karlovarském kraji (33 165 Kč), tedy o 661 Kč nižší než v kraji Zlínském. Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Praze, a to 46 152 Kč. S odstupem 7,8 tis. Kč následoval kraj Středočeský s hodnotou 38 359 Kč. Proti těmto dvěma krajům zaostávala průměrná mzda ve Zlínském kraji o 12 326 a 4 533 Kč.

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. Q 2021

Tabulka 2: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. Q 2021

 

Meziroční zvýšení průměrných mezd se mezi kraji v České republice pohybovalo od 1 811 Kč (Plzeňský kraj) po 2 340 Kč (Královéhradecký kraj). Z tohoto hlediska obsadil přírůstek ve Zlínském kraji (2 332 Kč) pomyslné třetí místo.

 

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2021 (přepočteno                                      na plně zaměstnané osoby)

Nominální změna (1. až 4. Q 2021 / 1. až 4. Q 2020)     Průměrná mzda v 1. až 4. Q 2021

 Graf 2: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2021

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

  

Více informací na:

Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2021

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 577 004 963
E-mail: 
monika.kazdova@czso.cz

 

 

  • Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2021
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. Q 2021
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. Q 2021