Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí 2022

 

Ve 3. čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců ve Zlínském kraji proti stejnému období roku předcházejícího o 2 068 Kč na 35 935 Kč. V procentuálním vyjádření se jednalo o navýšení 6,1 %, což kopírovalo celorepublikový přírůstek. V mezikrajském srovnání však zůstala mzda ve Zlínském kraji třetí nejnižší, a to i přes pátý nejvyšší procentuální nárůst. Vzhledem k růstu spotřebitelských cen o 17,6 % klesla reálná mzda ve Zlínském kraji o 9,8 %.

 

3. čtvrtletí 2022

Ve 3. čtvrtletí roku 2022 klesl průměrný evidenční počet zaměstnanců ve Zlínském kraji, přepočtený na plně zaměstnané, meziročně o 0,3 tis. V kraji tak bylo evidováno 202,8 tis. zaměstnanců, což představovalo 5,0 % všech zaměstnanců České republiky.

 

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 3. Q 2022

Tabulka 1: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 3. Q 2022

 

Ve Zlínském kraji došlo k nepatrnému snížení zaměstnanců, a to o 0,1 % (0,3 tis.). Spolu se Zlínským krajem zaznamenaly pokles zaměstnanosti ještě další tři kraje, a to Ústecký (o 0,5 %), Moravskoslezský (o 0,2 %) a Královéhradecký. V Olomouckém kraji ke změně nedošlo. Největší nárůst evidovala Praha (o 3,5 %). Následovaly kraje Středočeský a Plzeňský (o 1,2 %). V ostatních krajích se nárůst pohyboval pod 0,8 %. Celorepublikově se pak jednalo o přírůstek 1,0 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda*), dále jen „průměrná mzda“ na přepočtené počty zaměstnanců, činila ve Zlínském kraji 35 935 Kč. Meziročně vzrostla o 6,1 %, což byl pátý nejvyšší přírůstek v rámci České republiky. Nejvíce vzrostly mzdy v Moravskoslezském kraji (o 7,1 %). Naopak nejméně v krajích Královéhradeckém, Pardubickém a Vysočině (shodně o 5,2 %). Na republikové úrovni se jednalo o nárůst 6,1 %.

I přesto, že mzda ve Zlínském kraji vzrostla o 6,1 %, tedy o 2 068 Kč, zůstala pod celorepublikovým průměrem a v mezikrajském srovnání byla i třetí nejnižší. Proti krajům Pardubickému a Karlovarskému, které měly nejnižší hodnotu tohoto ukazatele (35 729 Kč a 34 995 Kč) v rámci České republiky, byla průměrná mzda ve Zlínském kraji vyšší jen o 206 Kč (oproti Pardubickému kraji) a o 940 Kč (oproti Karlovarskému kraji).

Meziroční nárůst průměrných mezd se mezi kraji České republiky pohyboval od 1 757 Kč (Karlovarský kraj) po 2 850 Kč (Hlavní město Praha). Z tohoto pohledu obsadil přírůstek ve Zlínském kraji (2 068 Kč) pomyslnou šestou příčku.

 

Graf 1  Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 3. čtvrtletí 2022                                                                   (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

      Nominální změna (3. Q 2022 / 3. Q 2021)                Průměrná mzda ve 3. Q 2022 

Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 3. čtvrtletí 2022

Vývoj reálné mzdy byl ovlivněn vedle vývoje nominální mzdy také vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. Ve 3. čtvrtletí 2022 činila míra inflace 17,6 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Celková reálná mzda ve Zlínském kraji tak s ohledem na inflaci klesla o 9,8 %. Reálný pokles mezd byl zaznamenán ve všech krajích České republiky, a to v rozmezí od 8,9 % (Moravskoslezský kraj) po 10,5 % (Královéhradecký, Pardubický kraj a Vysočina). Celorepublikově pak reálná mzda klesla, stejně jako ve Zlínském kraji, o 9,8 %.

 

1. až 3. čtvrtletí 2022

V prvních devíti měsících letošního roku vzrostl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený počet) proti stejnému období roku 2021 ve dvanácti krajích České republiky. Z toho největší nárůst zaznamenala Praha (o 3,1 %). Ve Zlínském kraji vzrostl průměrný počet zaměstnanců nepatrně, a to o 0,1 %, což v absolutním vyjádření činilo 0,2 tis. osob. Evidováno tak bylo 203,0 tis. zaměstnanců a na celkovém počtu v České republice se Zlínský kraj podílel 5,1 %. Pouze u dvou krajů došlo ke snížení zaměstnanosti. Jednalo se o kraje Ústecký (pokles 0,5 %) a Moravskoslezský (0,1 %). Celorepublikově pak byl zaznamenán nárůst 1,0 %.

 

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 3. Q 2022

Tabulka 2: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 3. Q 2022

 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců dosáhla v prvních třech kvartálech roku 2022 ve Zlínském kraji hodnoty 35 054 Kč. Meziročně vzrostla o 6,3 %, tedy o 2 063 Kč. Mezi ostatními kraji se nárůst pohyboval v rozpětí od 4,2 % (Ústecký kraj) do 6,7 % (Hlavní město Praha). Na úrovni republiky vzrostly průměrné mzdy meziročně o 5,9 %. I přes druhý nejvyšší procentuální nárůst zůstává průměrná mzda ve Zlínském kraji nadále jednou z nejnižších, a v mezikrajském srovnání obsadila pomyslné 12. místo.

Nižší průměrná mzda byla zjištěna již jen ve dvou krajích, a to v Pardubickém (34 823 Kč) a Karlovarském (34 107 Kč), přičemž se jednalo o rozdíly 231 Kč a 947 Kč oproti kraji Zlínskému. Naopak nejvyšší průměrná mzda byla evidována v Praze, a to 48 848 Kč. S odstupem 9,1 tis. Kč následoval kraj Středočeský s hodnotou 39 716 Kč. Proti těmto dvěma krajům zaostávala průměrná mzda ve Zlínském kraji o 13 794 a 4 662 Kč. V porovnání s celorepublikovým průměrem ve výši 39 306 Kč byla průměrná mzda ve Zlínském kraji nižší o 4 252 Kč.

Meziroční zvýšení průměrných mezd se mezi kraji v České republice pohybovalo od 1 475 Kč (Ústecký kraj) po 3 079 Kč (Hlavní město Praha). Z tohoto hlediska obsadil přírůstek ve Zlínském kraji (2 063 Kč) pomyslné čtvrté místo.

 

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2022                                                            (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

Nominální změna (1. až 3. Q 2022 / 1. až 3. Q 2021)        Průměrná mzda v 1. až 3. Q 2022

Graf 2: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2022

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

 

Více informací na:

Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2022

 

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 577 004 963
E-mail: 
monika.kazdova@czso.cz

 

 

  • Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí 2022
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 3. Q 2022
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 3. Q 2022