Volby 

 

  Zastupitelstvo kraje 2016 Poslanecká sněmovna 2017 Prezident republiky 2018* Zastupitelstva obcí 2018 Evropský parlament 2019
Zapsaní voliči 480 457 477 700 473 943 477 016 474 868
Vydané úřední obálky 184 972 296 748 324 311 237 422 134 600
Účast voličů (%) 38,5 62,12 68,43 49,77 28,34
* údaje druhého kola