Životní prostředí 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Chráněná území
 - rozloha (ha)
120 837 120 837 120 838 120 836 120 836
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
558 587 1 162 444 1 428 093 1 128 483 1 275 636
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
1,18 0,81 0,62 0,60
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
26 273 26 455 26 703 26 849 26 795