Životní prostředí 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Chráněná území
 - rozloha (ha)
118 464 116 059 120 837 120 837 120 838
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 515 136 449 911 558 587 1 162 444 1 428 093
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
1,09 1,03 1,18 0,80
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
26 316 25 445 26 273 26 455 26 703