Životní prostředí 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Chráněná území
 - rozloha (ha)
118 190 118 190 118 236 118 464 116 059
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 180 759 1 220 042 2 052 777 1 515 136 449 911
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
1,24 1,20 1,07 1,07
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
300,4 297,3 307,8 298,9 313,8
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
27 515 26 317 26 992 26 316 25 445