Životní prostředí 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Chráněná území
 - rozloha (ha)
118 190 118 236 118 464 116 059 120 837
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 220 042 2 052 777 1 515 136 449 911 558 587
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
1,20 1,08 1,09 1,03
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
297,3 307,8 298,9 313,8 315,3
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
26 317 26 992 26 316 25 445 26 273