Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2023

 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců ve Zlínském kraji vzrostla ve 4. čtvrtletí 2023 proti stejnému období roku předcházejícího o 2 614 Kč na 42 318 Kč. V procentuálním vyjádření se jednalo o navýšení 6,6 %, což činilo více než celorepublikový přírůstek (6,3 %). Průměrná mzda ve Zlínském kraji opustila nejnižší příčky pomyslného žebříčku a mezi kraji České republiky obsadila deváté místo. Vzhledem k růstu spotřebitelských cen o 7,6 % klesla reálná mzda ve Zlínském kraji o 0,9 %.

 

4. čtvrtletí 2023

V posledním čtvrtletí roku 2023 bylo ve Zlínském kraji evidováno 200,5 tis. zaměstnanců, což představovalo 4,9 % všech zaměstnaných osob v České republice. Průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané, v kraji meziročně klesl o 1,1 % (o 2,2 tis.) a v mezikrajském srovnání se jednalo o třetí největší úbytek.

 

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. Q 2023

Tabulka 1: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. Q 2023

 

Spolu se Zlínským krajem zaznamenalo pokles zaměstnanosti dalších devět krajů, přičemž nejvíce v kraji Pardubickém (o 1,2 %). Nárůst zaměstnanosti evidovaly pouze čtyři kraje: Hlavní město Praha (2,4 %), Jihomoravský kraj (0,4 %), Středočeský (0,3 %) a Plzeňský (0,2 %). Celorepublikový přírůstek činil 0,1 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda*), dále jen „průměrná mzda“ na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství, dosahovala ve Zlínském kraji hodnoty 42 318 Kč. Meziročně vzrostla o 6,6 % (o 2 614 Kč) a v mezikrajském srovnání se jednalo o čtvrtý největší přírůstek. Nejvíce vzrostly mzdy v krajích Ústeckém (o 7,5 %), Karlovarském (o 7,4 %) a Libereckém (o 6,9 %). Naopak nejméně v Hlavním městě Praze (o 5,4 %). Republikově se jednalo o nárůst 6,3 %.

Mzda ve Zlínském kraji zůstala pod celorepublikovým průměrem a v mezikrajském srovnání se jednalo o devátou nejvyšší mzdu. První příčku obsadilo Hlavní město Praha (55 039 Kč), s odstupem 8,5 tis. Kč následoval kraj Středočeský (46 535 Kč). Proti těmto dvěma krajům zaostávala průměrná mzda ve Zlínském kraji o 12 721 a 4 217 Kč. Nejnižší mzdu evidoval Karlovarský kraj (40 559 Kč).

 

Graf 1  Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 4. čtvrtletí 2023                                                                  (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

 Nominální změna (4. Q 2023 / 4. Q 2022)                Průměrná mzda ve 4. Q 2023 

Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 4. čtvrtletí 2023

Meziroční nárůst průměrných mezd mezi kraji České republiky se pohyboval od 2 405 Kč (Olomoucký kraj) po 3 013 Kč (Ústecký kraj). Z tohoto pohledu obsadil přírůstek ve Zlínském kraji (2 614 Kč) pomyslné osmé místo.

Vývoj reálné mzdy ovlivňoval vedle vývoje nominální mzdy i vývoj cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. Ve 4. čtvrtletí minulého roku činila míra inflace 7,6 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Celková reálná mzda ve Zlínském kraji s ohledem na inflaci klesla o 0,9 %. Reálný pokles mezd byl zaznamenán ve všech krajích České republiky, a to v rozmezí od 0,1 % (Ústecký kraj) po 2,0 % (Hlavní město Praha). Celorepublikově reálná mzda klesla o 1,2 %.

 

1. až 4. čtvrtletí 2023

V roce 2023 bylo ve Zlínském kraji evidováno 200,5 tis. zaměstnanců a na celorepublikovém počtu se Zlínský kraj podílel 5,0 %. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v kraji, přepočtený na plně zaměstnané, klesl proti roku 2022 o 1,0 % (o 2,1 tis.), což bylo v rámci republiky nejvíce. Spolu se Zlínským krajem došlo k poklesu i u devíti dalších krajů. Ve zbývajících čtyřech krajích byl zaznamenán nárůst, nejvíce v Hlavním městě Praze (o 3,0 %). Celorepublikově se jednalo o přírůstek 0,4 %.

 

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. Q 2023

Tabulka 2: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. Q 2023

 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců dosáhla ve Zlínském kraji hodnoty 39 160 Kč. Meziročně vzrostla o 7,8 %, přičemž se jednalo o třetí největší nárůst mezi kraji. Nejvíce vzrostly mzdy v krajích Ústeckém (8,3 %) a Jihočeském (7,9 %). Naopak nejmenší nárůst evidovala Praha (6,6 %). Na úrovni republiky se jednalo o 7,5 %. I přes třetí nejvyšší procentuální nárůst mezi kraji České republiky byla průměrná mzda ve Zlínském kraji až 10. nejvyšší.

Nižší průměrnou mzdu evidovaly čtyři kraje, a to Karlovarský (37 470 Kč), Pardubický (38 647 Kč), Olomoucký (39 023 Kč) a Liberecký (39 156 Kč), přičemž se jednalo o rozdíly 1 690 Kč, 513 Kč, 137 Kč a 4 Kč oproti kraji Zlínskému. Naopak nejvyšší průměrná mzda byla zjištěna v Praze (53 347 Kč). S odstupem 9,4 tis. Kč následoval kraj Středočeský (43 992 Kč). Proti těmto dvěma krajům zaostávala průměrná mzda ve Zlínském kraji o 14 187 Kč a 4 832 Kč. V porovnání s celorepublikovým průměrem, který činil 43 341 Kč, byla průměrná mzda ve Zlínském kraji nižší o 4 181 Kč.

 

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2023                                                           (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

Nominální změna (1. až 4. Q 2023 / 1. až 4. Q 2022)       Průměrná mzda v 1. až 4. Q 2023

Graf 2: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2023

Meziroční zvýšení průměrných mezd se mezi kraji České republiky pohybovalo od 2 555 Kč (Karlovarský kraj) po 3 294 Kč (Hlavní město Praha). Z tohoto hlediska obsadil přírůstek ve Zlínském kraji (2 833 Kč) sedmé místo.

S ohledem na růst spotřebitelských cen v roce 2023 o 10,7 % (index spotřebitelských cen za celou ČR) klesla ve Zlínském kraji reálná mzda o 2,6 %. Reálný pokles mezd byl zaznamenán ve všech krajích České republiky, a to v rozmezí od 2,2 % (Ústecký kraj) po 3,7 % (Hlavní město Praha). Celorepublikově za dané období klesla reálná mzda o 2,9 %.

 

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

 

Více informací na:

Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2023

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Oddělení Informačních služeb - KS ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 963
E-mail: 
monika.kazdova@czso.cz

 

 

  • Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2023
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. Q 2023
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. Q 2023