Cizinci 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Cizinci celkem (k 31. 12.) 8 003 8 106 8 538 8 838 9 422
z toho muži 4 556 4 614 4 862 5 096 5 509
z toho státní občanství
země EU
4 881 5 027 5 289 5 492 5 696