Cizinci 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Cizinci celkem (k 31. 12.) 9 422 10 255 11 290 11 678 12 868
z toho muži 5 509 6 100 6 776 6 905 7 662
z toho státní občanství
země EU
5 696 5 950 6 239 5 904 5 992