Cizinci 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Cizinci celkem (k 31. 12.) 8 106 8 538 8 838 9 422 10 255
z toho muži 4 614 4 862 5 096 5 509 6 100
z toho státní občanství
země EU
5 027 5 289 5 492 5 696 5 950