Cizinci 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Cizinci celkem (k 31. 12.) 8 538 8 838 9 422 10 255 11 290
z toho muži 4 862 5 096 5 509 6 100 6 776
z toho státní občanství
země EU
5 289 5 492 5 696 5 950 6 239