Cizinci 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Cizinci celkem (k 31. 12.) 8 838 9 422 10 255 11 290 11 678
z toho muži 5 096 5 509 6 100 6 776 6 905
z toho státní občanství
země EU
5 492 5 696 5 950 6 239 5 904