Cizinci 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Cizinci celkem (k 31. 12.) 10 255 11 290 11 678 12 868 26 535
z toho muži 6 100 6 776 6 905 7 662 13 177
z toho státní občanství
země EU
5 950 6 239 5 904 5 992 6 165