Sociální zabezpečení 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 756 2 493 2 316 2 364
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
2 125 3 209 2 859 2 662 2 646
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
140 197 139 314 138 447 138 216 139 049
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
103 570 103 300 102 547 102 548 103 755
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
13 261 14 279 15 227 17 855 20 082