Sociální zabezpečení 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 741 1 718 1 819 1 756 2 493
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 394 1 507 1 821 2 125 3 209
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
138 030 138 590 139 305 140 197 139 314
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
101 011 101 786 102 549 103 570 103 300
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 245 11 638 12 207 13 261 14 279