Sociální zabezpečení 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 749 1 741 1 718 1 819 1 756
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 270 1 394 1 507 1 821 2 125
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
136 904 138 030 138 590 139 305 140 197
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
99 852 101 011 101 786 102 549 103 570
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 122 11 245 11 638 12 207 13 261