Sociální zabezpečení 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 780 1 749 1 741 1 718 1 819
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 134 1 270 1 394 1 507 1 821
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
135 582 136 904 138 030 138 590 139 305
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
98 305 99 852 101 011 101 786 102 549
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 852 11 122 11 245 11 638 12 207