Sociální zabezpečení 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 789 1 832 1 780 1 749 1 741
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
999 1 039 1 134 1 270 1 394
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
135 205 134 932 135 582 136 904 138 030
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
97 871 97 655 98 305 99 852 101 011
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 555 10 748 10 852 11 122 11 245