Sociální zabezpečení 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 832 1 780 1 749 1 741 1 718
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 039 1 134 1 270 1 394 1 507
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
134 932 135 582 136 904 138 030 138 590
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
97 655 98 305 99 852 101 011 101 786
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 748 10 852 11 122 11 245 11 638