Sociální zabezpečení 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 718 1 819 1 756 2 493 2 316
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 507 1 821 2 125 3 209 2 859
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
138 590 139 305 140 197 139 314 138 447
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
101 786 102 549 103 570 103 300 102 547
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 638 12 207 13 261 14 279 15 227