Doprava 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 139 2 138 2 137 2 136 2 134
Osobní automobily (k 31. 12.) 267 968 277 551 285 673 292 074 294 922
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
32,9 33,1 33,2 26,2 25,9