Doprava 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 145 2 140 2 143 2 142 2 141
Osobní automobily (k 31. 12.) 228 189 234 176 235 202 240 132 251 128
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
359 359 359 359 359