Doprava 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 140 2 143 2 142 2 141 2 142
Osobní automobily (k 31. 12.) 234 176 235 202 240 132 251 128 258 523
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
359 359 359 359 359