Doprava 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 138 2 137 2 136 2 134 2 131
Osobní automobily (k 31. 12.) 277 551 285 673 292 074 294 922 304 533
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
33,1 33,2 26,2 25,9 35,6