Doprava 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 142 2 139 2 138 2 137 2 136
Osobní automobily (k 31. 12.) 258 523 267 968 277 551 285 673 292 074
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
359 359 359 359 359