Doprava 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 143 2 142 2 141 2 142 2 139
Osobní automobily (k 31. 12.) 235 202 240 132 251 128 258 523 267 968
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
359 359 359 359 359