Doprava 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 141 2 142 2 139 2 138 2 137
Osobní automobily (k 31. 12.) 251 128 258 523 267 968 277 551 285 673
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
359 359 359 359 359