Vzdělávání 

 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Děti v mateřských školách 19 972 19 890 19 912 19 999 19 735
Žáci v základních školách 49 411 50 107 50 411 50 760 50 813
Žáci ve středních školách 24 117 24 056 24 142 24 169 24 579
Studenti vysokých škol1) 17 490 16 356 15 583 15 127 15 536
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji