Vzdělávání 

 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Děti v mateřských školách 20 384 20 330 20 278 19 972 19 890
Žáci v základních školách 46 938 48 123 48 866 49 411 50 107
Žáci ve středních školách 25 168 24389 24 151 24 117 24 056
Studenti vysokých škol1) 21 320 19 916 18 763 17 516 16 386
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji