Vzdělávání 

 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Děti v mateřských školách 20 330 20 278 19 972 19 890 19 912
Žáci v základních školách 48 123 48 866 49 411 50 107 50 411
Žáci ve středních školách 24389 24 151 24 117 24 056 24 142
Studenti vysokých škol1) 19 917 18 763 17 516 16 383 15 655
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji