Vzdělávání 

 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Děti v mateřských školách 19 890 19 912 19 999 19 735 19 860
Žáci v základních školách 50 107 50 411 50 760 50 813 50 723
Žáci ve středních školách 24 056 24 142 24 169 24 579 25 182
Studenti vysokých škol1) 16 357 15 583 15 127 15 530 15 556
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji