Vzdělávání 

 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 19 989 20 384 20 330 20 278 19 972
Žáci v základních školách 46 183 46 938 48 123 48 866 49 411
Žáci ve středních školách 26 861 25 168 24389 24 151 24 117
Studenti vysokých škol1) 22 359 21 320 19 916 18 763 17 516
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji