Vzdělávání 

 
  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 19 989 20 384 20 330 20 278 19 972
Žáci v základních školách 46 183 46 938 48 123 48 866 49 411
Žáci ve středních školách 26 861 25 168 24389 24 151 24 117
Studenti vysokých škol 10 438 9 781 9 135 8 731