Vzdělávání 

 

  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Děti v mateřských školách 19 912 19 999 19 735 19 860 20 241
Žáci v základních školách 50 411 50 760 50 813 50 723 52 305
Žáci ve středních školách 24 142 24 169 24 579 25 182 25 826
Studenti vysokých škol1) 15 584 15 127 15 530 15 549 15 185
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji