Vzdělávání 

 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Děti v mateřských školách 20 278 19 972 19 890 19 912 19 999
Žáci v základních školách 48 866 49 411 50 107 50 411 50 760
Žáci ve středních školách 24 151 24 117 24 056 24 142 24 169
Studenti vysokých škol1) 18 741 17 491 16 358 15 625 15 183
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji