Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 2. čtvrtletí 2020

 

 

Ve Zlínském kraji klesla ve 2. čtvrtletí 2020 průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 0,6 % (188 Kč) na 30 105 Kč. V mezikrajském srovnání byla daná mzda druhá nejnižší.

 

2. čtvrtletí 2020

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané ve Zlínském kraji klesl ve 2. čtvrtletí roku 2020 meziročně o 3,6 %, tedy o 7,5 tis. osob. Ve 2. čtvrtletí 2020 tak bylo v kraji evidováno 201,5 tis.  zaměstnanců, což představovalo 5,1 % z celorepublikového celku.

Ve všech krajích České republiky došlo k poklesu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců, přičemž celorepublikově se jednalo o pokles 3,4 %.

Tab. 1  Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2020

Tabulka 1: Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2020

Ve 2. čtvrtletí 2020 činila ve Zlínském kraji průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců částku 30 105 Kč. Meziročně tak klesla o 0,6 %, zatímco na úrovni republiky se jednalo o nárůst 0,5 %. Nejvíce klesly mzdy v Libereckém kraji (o 2,8 %), následoval kraj Plzeňský (o 0,8 %) a Zlínský. Průměrná hrubá mzda ve Zlínském kraji zůstala pod celorepublikovým průměrem a v mezikrajském srovnání byla druhá nejnižší. Proti Karlovarskému kraji, kde byla mezi kraji v České republice zjištěna nejnižší mzda (29 514 Kč), byla průměrná mzda ve Zlínském kraji jen o 591 Kč vyšší.

Nejvíce rostly průměrné mzdy v Ústeckém kraji (o 2,4 %), kde dosáhly částky 31 922 Kč. Ve srovnání s touto hodnotou byla průměrná mzda ve Zlínském kraji nižší o 1 817 Kč a proti republikovému průměru, který činil 34 271 Kč, zaostávala o 4 166 Kč.

V absolutním vyjádření poklesla průměrná mzda ve Zlínském kraji o 188 Kč, přitom mezi kraji byl pohyb zaznamenán v rozmezí poklesu o 887 Kč (Liberecký kraj) po nárůst o 735 Kč (Ústecký kraj).

Graf 1  Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance ve 2. čtvrtletí 2020 (přepočteno na plně zaměstnané)

 Nominální změna (2. Q 2020/2. Q 2019)  Průměrná mzda ve 2. čtvrtletí 2020

 

Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance ve 2. čtvrtletí 2020 (přepočteno na plně zaměstnané)

 

1. až 2. čtvrtletí 2020

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený počet) od počátku roku proti stejnému období roku 2019 nevzrostl v žádném kraji České republiky. Nejvíce zaměstnanců ubylo v kraji Karlovarském (o 4,5 %). Celorepublikově došlo k poklesu zaměstnanců o 2,2 %. Průměrný počet zaměstnanců ve Zlínském kraji dosáhl 202,8 tis. Meziročně tak klesl o 2,7 %, což v absolutním vyjádření činilo 5,6 tis. osob. Na celkovém počtu zaměstnanců v České republice se Zlínský kraj podílel 5,1 %.

Ve sledovaném období dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců ve Zlínském kraji výše 30 133 Kč. Meziročně vzrostla o 2,5 %, tedy o 733 Kč. Na úrovni republiky vzrostly průměrné mzdy meziročně o 2,7 %. Mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 0,5 % (Liberecký kraj) po 4,1 % (Ústecký kraj). Průměrná hrubá mzda ve Zlínském kraji zůstává i nadále jednou z nejnižších, v mezikrajském srovnání obsadila předposlední příčku.

Nižší průměrná mzda byla zjištěna už jen v Karlovarském kraji (29 585 Kč), tedy o 548 Kč nižší než v kraji Zlínském. Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Hl. m. Praze, a to 42 689 Kč. S odstupem 7,5 tis. Kč následoval kraj Středočeský, kde byla průměrná mzda 35 216 Kč. Proti těmto dvěma krajům zaostávala průměrná hrubá mzda ve Zlínském kraji o 12 556 a 5 083 Kč.

Tab. 2  Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2020

Tabulka 2: Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2020

Meziroční zvýšení průměrných mezd vyjádřeno v korunách se mezi kraji pohybovalo od 161 Kč (Liberecký kraj) po 1 238 Kč (Ústecký kraj). Z tohoto pohledu byl přírůstek ve Zlínském kraji (733 Kč) pátý nejnižší.

Graf 2  Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 2. čtvrtletí 2020 (přepočteno na plně zaměstnané)

Nominální změna  (1. až 2. Q 2020/1. až 2. Q 2019) Průměrná mzda v 1. až 2. čtvrtletí 2020

 

Graf 2: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 2. čtvrtletí 2020 (přepočteno na plně zaměstnané)   

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

Více informací na:

Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2020

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

e -mail: infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

 

  • Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 2. čtvrtletí 2020
  • Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 2. čtvrtletí 2020
  • Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2020