Kriminalita, nehody 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Registrované trestné činy 7 964 7 398 6 867 6 199 6 185
Dopravní nehody celkem 3 680 4 044 4 215 4 228 4 592
Požáry celkem 723 602 719 769 704