Kriminalita, nehody 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Registrované trestné činy 7 398 6 867 6 199 6 185 5 452
Dopravní nehody celkem 4 044 4 215 4 228 4 592 4 166
Požáry celkem 602 719 769 704 712