Kriminalita, nehody 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Registrované trestné činy 6 185 5 452 4 818 5 980 6 302
Dopravní nehody celkem 4 592 4 166 4 519 4 911 4 480
Požáry celkem 704 712 629 855 659