Kriminalita, nehody 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Registrované trestné činy 9 197 8 807 7 964 7 398
Dopravní nehody celkem 3 314 3 484 3 680 4 044 4 215
Požáry celkem 640 640 723 602