Kriminalita, nehody 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Zjištěné trestné činy 8 887 9 197 8 807 7 964 7 398
Dopravní nehody celkem 3 025 3 314 3 484 3 680 4 044
Požáry celkem 856 640 640 723 602