Kriminalita, nehody 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Registrované trestné činy 6 199 6 185 5 452 4 818 5 980
Dopravní nehody celkem 4 228 4 592 4 166 4 519 4 911
Požáry celkem 769 704 712 629 855