Registr ekonomických subjektů (RES) - Průběžně aktualizovaný seznam právnických osob, fyzických osob s postavením podnikatele a organizačních složek státu, který slouží výhradně pro statistické účely. V souladu se zákonem o státní statistické službě má zápis subjektu v RES pouze evidenční význam.

Registr sčítacích obvodů a budov - Eviduje soustavu územních prvků a územně evidenčních jednotek, které podchycuje územní , správní sdílení a statické struktury, eviduje dále budovy nebo jejich části (vchody), s přidělenými popisnými nebo evidenčními čísly.

Regist osob - Je jedním ze základních registrů veřejné správy. Eviduje všechny právnické osoby a organizační složky právnických osob, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a organizační složky zahraničních osob, organizace s mezinárodním prvkem, organizační složky státu, včetně jejich organizačních složek.

Veřejná databáze - Jednotný a základní datový zdroj pro prezentaci statistických dat určených především pro veřejnost.

Ubytovací zařízení v ČR - Seznam hromadných ubytovacích zařízení podle obcí v ČR. Informace jsou dostupné přes interaktivní mapu.

Demografické údaje za obce v ČR - Údaje jsou rozděleny na dvě části:

  • Územní změny, počty obyvatel , narození, zemřelí a stěhování za roky 1971 až 2011
  • Sňatky, rozvody a potraty za roky 1991 až 2011