Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí 2021

 

3. čtvrtletí letošního roku představovalo pro trh práce nový „normál“ po ukončení karanténních opatření. Ve Zlínském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,1 % (2 251 Kč) na 33 794 Kč. I přesto, že se jednalo o nejvyšší procentní přírůstek v rámci České republiky, v mezikrajském srovnání zůstává daná mzda stále druhou nejnižší.

  

3. čtvrtletí 2021

Ve 3. čtvrtletí roku 2021 vzrostl ve Zlínském kraji průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané meziročně o 0,1 tis. V kraji tak bylo evidováno 202,4 tis. zaměstnanců, což představovalo 5,1 % celorepublikového celku.

V rámci České republiky došlo k největšímu nárůstu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v Praze, a to o 2,8 %. Následovaly kraje Středočeský (o 1,8 %), Liberecký (o 1,4 %) a Plzeňský (o 1,3 %). K poklesu zaměstnanosti došlo ve třech krajích - Karlovarském (o 0,7 %), Moravskoslezském (o 0,5 %) a Ústeckém. Ve Zlínském kraji došlo k nepatrnému navýšení zaměstnanců o 0,1 tis. Celorepublikově se pak jednalo o přírůstek 1,0 %.

 

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 3. Q 2021

Tabulka 1: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 3. Q 2021

 

Ve Zlínském kraji činila ve 3. čtvrtletí letošního roku průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců částku 33 794 Kč. Meziročně tak vzrostla o 7,1 %, což je nejvíce v rámci České republiky. Následovaly kraje Jihočeský (o 6,5 %), Královéhradecký (o 6,3 %) a Vysočina (o 6,1 %). Na republikové úrovni se jednalo o nárůst mezd 5,7 %.

I přesto, že mzdy ve Zlínském kraji vzrostly o nejvíce procent, zůstala zde průměrná mzda pod celorepublikovým průměrem a v mezikrajském srovnání je stále druhou nejnižší. Proti Karlovarskému kraji s nejnižší hodnotou tohoto ukazatele (33 249 Kč) v rámci České republiky byla průměrná mzda ve Zlínském kraji jen o 545 Kč vyšší.

V absolutním vyjádření vzrostla průměrná mzda ve Zlínském kraji o 2 251 Kč, přitom mezi kraji byl zaznamenán růst v rozmezí od 1 496 Kč (Liberecký kraj) po 2 256 Kč (Hlavní město Praha).

 

Graf 1  Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 3. čtvrtletí 2021 (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

Nominální změna (3. Q 2021 / 3. Q 2020) Průměrná mzda ve 3. Q 2021 

Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 3. čtvrtletí 2021 (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

1. až 3. čtvrtletí 2021

Za prvních devět měsíců letošního roku klesl proti stejnému období roku 2020 průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený počet) téměř ve dvou třetinách krajů České republiky. Nejvíce zaměstnanců ubylo v Karlovarském kraji (o 2,9 %). U více jak jedné třetiny krajů došlo k nárůstu zaměstnanců, nejvíce v Praze (o 1,1 %) a Středočeském kraji (o 1,0 %). Celorepublikově došlo k nepatrnému nárůstu zaměstnanců o 0,2 tis. Průměrný počet zaměstnanců ve Zlínském kraji dosáhl 202,0 tis. Meziročně tak klesl o 0,6 %, což v absolutním vyjádření činilo 1,3 tis. osob. Na celkovém počtu zaměstnanců v České republice se Zlínský kraj podílel 5,1 %.

V prvních třech čtvrtletích letošního roku dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců ve Zlínském kraji výše 32 886 Kč. Meziročně vzrostla o 7,8 %, tedy o 2 379 Kč. Na úrovni republiky vzrostly průměrné mzdy meziročně o 6,8 %. Mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 5,4 % (Hl. město Praha) do 8,2 % (Královéhradecký kraj). Průměrná mzda ve Zlínském kraji zůstává i nadále jednou z nejnižších, v mezikrajském srovnání obsadila předposlední příčku.

Nižší průměrná mzda byla zjištěna už jen v Karlovarském kraji (32 350 Kč), tedy o 536 Kč nižší než v kraji Zlínském. Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Praze, a to 45 395 Kč. S odstupem 7,8 tis. Kč následoval kraj Středočeský s hodnotou 37 606 Kč. Proti těmto dvěma krajům zaostávala průměrná mzda ve Zlínském kraji o 12 509 a 4 720 Kč.

Meziroční zvýšení průměrných mezd se mezi kraji v České republice pohybovalo od 2 040 Kč (Středočeský kraj) po 2 667 Kč (Královéhradecký kraj). Z tohoto pohledu se přírůstek ve Zlínském kraji (2 379 Kč) držel uprostřed daného pole.

 

 Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 3. Q 2021

 Tabulka 2: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 3. Q 2021

 

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

Nominální změna (1. až 3. Q 2021 / 1. až 3. Q 2020) Průměrná mzda v 1. až 3. Q 2021

Graf 2: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

 

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

 

Více informací na:

Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2021

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 963
E-mail: 
monika.kazdova@czso.cz

 

 

  • Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí 2021
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 3. Q 2021
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 3. Q 2021