Organizační struktura

 

(platná od 11. listopadu 2018)


Krajská správa Českého statistického úřadu ve Zlíně


     Oddělení informačních služeb


     Oddělení terénních zjišťování

     Oddělení Sčítání lidu, domů a bytů