Ceny

 

Hlavním úkolem cenové statistiky je poskytovat indexy cenové hladiny, tj. charakteristiky změn úrovně cen, které jsou vhodné jak pro přímou informaci, tak pro eliminaci cenového pohybu u ukazatelů uváděných v běžných (nominálních) cenách.

Zjišťují se cenové indexy spotřebitelských výrobků a služeb, výrobců (např. průmyslových, stavebních), podnikatelských subjektů v oblasti tržních služeb apod.
Od ledna 2020 došlo k aktualizaci vah položek ve spotřebním koši (indexy budou počítány s novým základem prosinec 2019=100). Základ průměr roku 2015 = 100 je zachován. Pro výpočet indexů spotřebitelských cen jsou stanovena váhová schémata založená na výdajích domácností.

Spotřebitelské ceny jsou zjišťovány měsíčně za cenové reprezentanty spotřebního zboží a služeb.
Cílem šetření je zjistit ceny běžně placené obyvatelstvem, podchytit široký cenový vějíř kvalitativně porovnatelných výrobků a zohlednit obměnu sortimentu. Zjištěné spotřebitelské ceny jsou základními prvotními údaji pro měření cenové hladiny spotřebitelských cen, jejího vývoje v čase, prostoru a struktuře. Jsou základem pro výpočet indexů spotřebitelských cen (životních nákladů).

Vykázané indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) jsou používány k měření míry inflace a jsou rozhodujícím ukazatelem pro stanovení minimální mzdy, valorizace důchodů, částek životního minima aj.

Zjišťovaných reprezentantů je přibližně 700 a jsou rozděleny do 12 oddílů podle klasifikace CZ-OICOP:

1. Potraviny a nealkoholické nápoje
2. Alkoholické nápoje a tabák
3. Odívání a obuv
4. Bydlení, voda, energie, paliva
5. Bytové vybavení, zařízení domácností, opravy
6. Zdraví
7. Doprava
8. Pošty a telekomunikace
9. Rekreace a kultura
10. Vzdělávání
11. Stravování a ubytování
12. Ostatní zboží a služby

V  současné době se do sledování vývoje spotřebitelských cen zařazuje i čtvrtletní šetření prodejních cen starších bytových nemovitostí, které probíhá ve spolupráci s jednotlivými realitními kancelářemi.

Případné dotazy Vám zodpoví:

Vedoucí oddělení terénních zjišťování:

Ing. Barbora Židková, tel.: 577 004 956, 736 466 401, e-mail: barbora.zidkova@czso.cz