Ceny

 

Hlavním úkolem cenové statistiky je poskytovat indexy cenové hladiny, tj. charakteristiky změn úrovně cen, které jsou vhodné jak pro přímou informaci, tak pro eliminaci cenového pohybu u ukazatelů uváděných v běžných (nominálních) cenách.

Zjišťují se cenové indexy spotřebitelských výrobků a služeb, výrobců (např. průmyslových, stavebních), podnikatelských subjektů v oblasti tržních služeb apod.

Od ledna 2022 jsou zároveň indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které vycházejí z průměru výdajů domácností v letech 2019 - 2021. Nově vypočítávané indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100.

Cílem šetření je zjistit ceny běžně placené obyvatelstvem, podchytit široký cenový vějíř kvalitativně porovnatelných výrobků a zohlednit obměnu sortimentu. Zjištěné spotřebitelské ceny jsou základními prvotními údaji pro měření cenové hladiny spotřebitelských cen, jejího vývoje v čase, prostoru a struktuře. Jsou základem pro výpočet indexů spotřebitelských cen (životních nákladů).


Od roku 2019 dochází k postupnému včleňování „scanner dat“ (SD, dat z pokladen maloobchodních řetězců) do výpočtu inflace. V počátku byly ceny z terénního cenového šetření u vybraných reprezentantů částečně nahrazovány cenami z SD. S přibývajícími řetězci, jež data pravidelně poskytují, klesal podíl terénního šetření u těchto reprezentantů.

Vykázané indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) jsou používány k měření míry inflace a jsou rozhodujícím ukazatelem pro stanovení minimální mzdy, valorizace důchodů, částek životního minima aj.

Zjišťovaných reprezentantů je přibližně 700 a jsou rozděleny do 12 oddílů podle klasifikace CZ-OICOP:

1. Potraviny a nealkoholické nápoje
2. Alkoholické nápoje a tabák
3. Odívání a obuv
4. Bydlení, voda, energie, paliva
5. Bytové vybavení, zařízení domácností, opravy
6. Zdraví
7. Doprava
8. Pošty a telekomunikace
9. Rekreace a kultura
10. Vzdělávání
11. Stravování a ubytování
12. Ostatní zboží a služby

V  současné době se do sledování vývoje spotřebitelských cen zařazuje i čtvrtletní šetření prodejních cen starších bytových nemovitostí, které probíhá ve spolupráci s jednotlivými realitními kancelářemi.

 

Vedoucí oddělení terénního zjišťování

Ing. Barbora Židková
tel.: 736 466 401

e-mail: barbora.zidkova@czso.cz