Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - 1. pololetí 2023

 
Kód: 260004-23
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Alena Hykyšová
E-mail: alena.hykysova@czso.cz

Všechna data publikace (3,4 MB) ZIP
Celá publikace ke stažení - textová část (3 MB) PDF

Textová část
1. Úvod PDF
2. Legislativní úprava nemocenského pojištění PDF
3. Metodika a zdroje dat PDF
4. Analytická část PDF
5. Použité zkratky a značky PDF
6. Tabulková část – seznam tabulek PDF

Tabulková část
Všechny tabulky publikace Excel PDF
1. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle velikosti podniku, institucionálních sektorů, sekcí CZ-NACE a krajů Excel PDF
2. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle sekcí a oddílů CZ-NACE Excel PDF
3. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle krajů a okresů Excel PDF
4. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz OSVČ (nemocensky pojištěných) v krajích Excel PDF
5. Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
6. Pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny Excel PDF
7. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v nefinančních podnicích Excel PDF
8. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz ve zpracovatelském průmyslu Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.10.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.