Mzdy ve zdravotnictví - 2012–2021

 
Kód: 260034-22
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Markéta Pištorová
E-mail: marketa.pistorova@czso.cz

Celá publikace ke stažení (0,4 MB) PDF
Všechna data publikace (0,6 MB) ZIP
Textová část PDF

Metodika

1. Lékaři

2. Všeobecné sestry a porodní asistentky

3. Ostatní pracovníci v oblasti zdravotnictví

Tabulková část      
Všechny tabulky publikace Excel PDF
1. Mzdy lékařů celkem Excel PDF
2. Mzdy lékařů specialistů Excel PDF
3. Mzdy všeobecných sester, vrchních sester a porodních asistentek Excel PDF
4. Mzdy odborných pracovníků v oblasti zdravotnictví ve vybraných profesích Excel PDF
5. Mzdy pracovníků osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.10.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.