Ministerstvo zdravotnictví

 

www.mzcr.cz

Ústav zdravotnických informací a statistiky

www.uzis.cz

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Zdravotnická ročenka České republiky
roční
prosinec
ČR
http://www.uzis.cz/katalog/rocenky/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky
k dispozici od roku 1992
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému (NZIS)
průběžně

ČR, kraje, okresy
http://reporting.uzis.cz
nahrazuje zdravotnické ročenky krajů

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Zdravotnická statistika
roční

ČR, kraje, okresy
http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/zdravotnicka-statistika
různé monotematické publikace
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:


Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb - veřejná část
průběžně

Obce
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/o-aplikaci
možnost vyhledání zdravotnických zařízení

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:


Klasifikace pro zdravotnické účely
nepravidelná
 

ČR
http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/klasifikace
různé klasifikace nemocí

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Aktuální informace ze zdravotnictví
měsíční

ČR
http://www.uzis.cz/rychle-informace/aktualni-informace
různé monotematické publikace