Ministerstvo zdravotnictví

 

www.mzcr.cz

Ústav zdravotnických informací a statistiky

www.uzis.cz

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Statistické výstupy
průběžně

ČR, kraje, okresy
https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy
různé druhy publikací a dalších výstupů - rozcestník
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Zdravotnická ročenka České republiky
roční
prosinec
ČR, kraje, okresy
https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy--knihovna&id=275
k dispozici od roku 1957 a rok 1938
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému (NZIS)
průběžně

ČR, kraje, okresy
http://reporting.uzis.cz
nahrazuje zdravotnické ročenky krajů

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Zdravotnická statistika
roční

ČR, kraje, okresy
http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/zdravotnicka-statistika
různé monotematické publikace
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:


Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb - veřejná část
průběžně

Obce
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/o-aplikaci
možnost vyhledání zdravotnických zařízení

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:


Klasifikace pro zdravotnické účely
nepravidelná
 

ČR
http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/klasifikace
různé klasifikace nemocí

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Aktuální informace ze zdravotnictví
měsíční

ČR
http://www.uzis.cz/rychle-informace/aktualni-informace
různé monotematické publikace