Ministerstvo zdravotnictví

 

www.mzcr.cz

Ústav zdravotnických informací a statistiky

www.uzis.cz

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Zdravotnická ročenka České republiky
roční
prosinec
ČR
http://www.uzis.cz/katalog/rocenky/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky
k dispozici od roku 1992
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému (NZIS)
průběžně

ČR, kraje, okresy
http://reporting.uzis.cz
nahrazuje zdravotnické ročenky krajů

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Zdravotnická ročenka xxxx kraje
roční
prosinec
Kraje, okresy
http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/rocenky
k dispozici za jednotlivé kraje od r. 2002
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Zdravotnictví ČR ve statistických údajích
roční
září
ČR
http://www.uzis.cz/katalog/kardexy/zdravotnictvi-cr-ve-statistickych-udajich
k dispozici od roku 2000
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Zdravotnictví xxxx kraje
roční
říjen

Kraje, okresy
http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/kardexy
k dispozici za jednotlivé kraje od r. 1999

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Zdravotnická statistika
roční

ČR, kraje, okresy
http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/zdravotnicka-statistika
různé monotematické publikace
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:


Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb - veřejná část
průběžně

Obce
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/o-aplikaci
možnost vyhledání zdravotnických zařízení

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:

Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR
roční

Obce

http://www.uzis.cz/katalog/adresare/adresar-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb-cr
k dispozici do roku 2013

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Adresář poskytovatelů lékárenské péče
roční

Obce
http://www.uzis.cz/katalog/adresare/adresar-poskytovatelu-lekarenske-pece
k dispozici do roku 2013
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:


Klasifikace pro zdravotnické účely
nepravidelná
 

ČR
http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/klasifikace
různé klasifikace nemocí

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Aktuální informace ze zdravotnictví
měsíční

ČR
http://www.uzis.cz/rychle-informace/aktualni-informace
různé monotematické publikace
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Informace ze zdravotnictví krajů
měsíční

Kraje
http://www.uzis.cz/rychle-informace/informace-ze-zdravotnictvi-kraju
různé monotematické publikace