Mzdy učitelů v regionálním školství - 2012–2022

 
Kód: 230069-23
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Jitka Wichová
E-mail: jitka.wichova@czso.cz

Celá publikace ke stažení (2,4 MB)
(Údaje v tomto produktu byly opraveny dne 28. 8. 2023)
PDF
Všechna data publikace (0,8 MB) ZIP

Textová část      
1. Úvod, Metodika PDF
2. Analytická část PDF
3. Seznam tabulek PDF

Tabulková část      
Tabulková část celkem
(Tabulka T2.5b v tomto produktu byla opravena dne 28. 8. 2023)
Excel
Učitelé v regionálním školství celkem Excel
Učitelky v mateřských školách
(Tabulka T2.5b v tomto produktu byla opravena dne 28. 8. 2023)
Excel
Učitelé na základních školách Excel
Učitelé na středních školách Excel
Učitelé pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Excel
Asistenti pedagogů Excel
Vychovatelé Excel
Řídící pracovníci ve školství Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.07.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.