Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

www.msmt.cz

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Statistická ročenka školství – Výkonové ukazatele
roční
říjen
ČR, kraje
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-vykonove-ukazatele
k dispozici od školního roku 2005/06
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Statistická ročenka školství – Soubor ekonomických ukazatelů
roční
září
ČR, kraje
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-soubor-ekonomickcyh-ukazatelu
k dispozici od školního roku 2008/09
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Statistická ročenka školství – Zaměstnanci a mzdové prostředky
roční
říjen
ČR, kraje
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statistickerocenky-skolstvi-zamestnanci-a-mzdove-prostredky
k dispozici od školního roku 2008/09
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Statistická ročenka školství –  Vývojová ročenka
roční
září
ČR, kraje
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-vyvojova-rocenka
k dispozici od školního roku 2003/04
Název produktu:

Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR
roční
duben
ČR, kraje, okresy, obce
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-vykonove-ukazatele
k dispozici od roku 2001
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Další statistické výstupy a analýzy
průběžně
průběžně
ČR, kraje

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticke-vystupy-a-analyzy
různé další analýzy a tabulky

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Rejstřík škol a školských zařízení
průběžně
průběžně
obce
http://rejskol.msmt.cz/
oficiální školský rejstřík
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Adresář škol a školských zařízení
průběžně
průběžně
obce
http://stistko.uiv.cz/registr/vybskolrn.asp
pracovní adresář škol a školských zařízení
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Adresář vysokých škol
průběžně
průběžně
obce
http://stistko.uiv.cz/proavs/provsass.asp
pracovní adresář vysokých škol a fakult