Analýza bytové výstavby v územích České republiky - 1997 - 2004

 
Kód: e-8209-05
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz


TEXTOVÁ ČÁST
1. DLOUHODOBÝ VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY PDF
2. DOKONČENÉ BYTY PDF
2.1. Podíl a struktura dokončených bytů
2.2. Byty dokončené v rodinných domech
2.3. Byty dokončené v bytových domech
2.4. Byty dokončené v nástavbách a přístavbách
3. ZAHÁJENÉ BYTY PDF
3.1. Počet a struktura zahájených bytů
3.2. Byty zahájené v rodinných domech
3.3. Byty zahájené v bytových domech
3.4. Byty zahájené formou nástaveb a přístaveb
3.5. Plynulost bytové výstavby
4.ROZESTAVĚNÉ BYTY PDF
4.1. Rozestavěnost bytů podle investičních forem výstavby
4.2. Rozestavěnost bytů podle druhů staveb
4.3. Byty rozestavěné formou nástaveb a přístaveb
5. BYTOVÁ VÝSTAVBA V KRAJÍCH PDF
5.1. Dokončené byty
5.2. Zahájené byty
5.3. Rozestavěné byty
6. BYTOVÁ VÝSTAVBA V OKRESECH PDF
6.1. Dokončené byty
6.2. Zahájené byty
6.3. Rozestavěné byty
7. ROZMÍSTĚNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY PDF
7.1. Bytová výstavba podle velikostních skupin obcí
7.2. Rozmístění bytové výstavby do obcí České republiky
7.3 .Bytová výstavba ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností
7.4. Bytová výstavba ve vybraných městech
7.5. Bytová výstavba ve městech s 50 000 a více obyvateli
8. STRUKTURA DOKONČENÝCH BYTŮ PODLE DRUHU BUDOVY PDF
8.1. Dokončené byty podle druhu stavby a velikostních skupin obcí
8.2. Struktura dokončených bytů podle druhu budovy a podle krajů
8.3. Struktura dokončených bytů podle druhu budovy ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností
8.4. Struktura bytové výstavby ve vybraných městech
8.5 Struktura bytové výstavby ve městech s 50 000 a více obyvateli
9. DALŠÍ CHARAKTERISTIKY BYTOVÉ VÝSTAVBY PDF
9.1. Velikost stavebních pozemků
9.2. Bytovost rodinných a bytových domů
9.3. Struktura bytů podle počtu obytných místností, pokojovost
9.4. Obytná a užitková plocha bytů
9.5. Technická vybavenost dokončených bytů
9.6. Stavební materiál nosných zdí
9.7. Doba výstavby
9.8. Nebytové prostory ve stavbách pro bydlení
10 POŘIZOVACÍ HODNOTY DOMŮ A BYTŮ PDF
10.1. Vývoj a struktura pořizovacích hodnot domů a bytů, pořizovací hodnoty podle velikostních skupin obcí
10.2. Pořizovací hodnoty bytů podle druhu staveb a podle krajů
10.3 Územní aspekty podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností
11. SOUHRN PDF

GRAFICKÁ ČÁST

GRAFY
Graf 1 Dlouhodobý vývoj bytové výstavby od roku 1948 Excel
Graf 2 Byty dokončené v letech 1997-2004 podle druhu objektů Excel
Graf 3 Byty zahájené v letech 1997-2004 podle druhu objektů Excel
Graf 4 Struktura bytů dokončených v bytových domech v letech 1997-2004 podle konečného užití Excel
Graf 5 Struktura bytů zahájených v bytových domech v letech 1997-2004 podle konečného užití Excel
Graf 6 Bytová výstavba v období 1997-2004 podle krajů Excel
Graf 7 Rozestavěnost bytů koncem let 1996 a 2004 podle krajů Excel
Graf 8 Intenzita bytové výstavby v období 1997-2004 podle druhu objektů a podle krajů Excel
Graf 9 Intenzita zahájené bytové výstavby v období 1997-2004 podle druhu objektů a podle krajů Excel
Graf 10 Plynulost bytové výstavby v období 1997-2004 podle krajů Excel
Graf 11 Intenzita rozestavěnosti bytů koncem let 1996 a 2004 podle krajů Excel
Graf 12 Vztah mezi intenzitou bytové výstavby v období 1997-2004 a vybaveností domácností byty v roce 2001 podle krajů Excel
Graf 13 Intenzita bytové výstavby ve stavbách pro bydlení v období 1997-2004 podle druhu objektů a podle krajů Excel
Graf 14 Struktura bytů dokončených v rodinných domech v letech 1997-2004 podle doby výstavby domů Excel
Graf 15 Struktura bytů dokončených v bytových domech v letech 1997-2004 podle doby výstavby domů Excel
Graf 16 Průměrná pořizovací hodnota 1 m2 užitkové plochy bytů dokončených v nových rodinných domech v letech 2001-2004 podle krajů (v Kč) Excel
Graf 17 Průměrná pořizovací hodnota 1 m2 užitkové plochy bytů dokončených v nových bytových domech v letech 2001-2004 podle krajů (v Kč) Excel
Graf 18 Intenzita bytové výstavby v období 1997-2004 ve městech s 50 tis. a více obyvateli Excel
Graf 19 Intenzita bytové výstavby ve stavbách pro bydlení v období 1997-2004 podle druhu objektů ve městech s 50 tis. a více obyvateli Excel
Graf 20 Struktura bytů dokončených v roce 2004 v rodinných a bytových domech podle intervalů pořizovacích hodnot 1 m2 užitkové plochy bytů (v Kč) a podle krajů Excel

KARTOGRAMY
Kart 21 Intenzita bytové výstavby 1997-2004 – počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel středního stavu průměrně ročně JPG
Kart 22 Podíl nových bytů v rodinných domech v % celkového počtu dokončených bytů 1997-2004 JPG
Kart 23 Počet dokončených bytů a intenzita bytové výstavby 1997-2004 ve městech s 10 000 a více obyvateli JPG
Kart 24 Počet dokončených bytů a intenzita bytové výstavby 1997-2004 ve vybraných městech do 10 000 obyvatel JPG
Kart 25 IRozmístění nové bytové výstavby 2004 podle obcí JPG
Kart 26 Rozmístění nové bytové výstavby 1997-2004 podle obcí JPG
Kart 27 Intenzita bytové výstavby 1997-2004 podle obcí JPG

TABULKOVÁ ČÁST

RETROSPEKTIVA BYTOVÉ VÝSTAVBY V ČESKÉ REPUBLICE 1948-2004
Tab. 1 Počet dokončených bytů v České republice 1948 – 2004 Excel PDF
Tab. 2 IRetrospektiva počtu dokončených bytů v České republice podle pětiletých období 1946 - 2004 Excel PDF
Tab. 3 Dokončené byty získané nástavbami a přístavbami v České republice 1971 – 2004 Excel PDF
Tab. 4 Zahájené stavby bytů v České republice 1971 - 2004 podle investičních forem výstavby Excel PDF
Tab. 5 Retrospektiva počtu zahájených bytů v České republice podle pětiletých období 1971 - 2004 Excel PDF
Tab. 6 Zahájené stavby bytů v České republice 1971 - 2004 na 1 000 obyvatel a struktura podle investičních forem výstavby (v %) Excel PDF
Tab. 7 Byty rozestavěné ke konci jednotlivých roků 1971 - 2004 v České republice podle investičních forem výstavby Excel PDF
Tab. 8 Retrospektiva počtu rozestavěných bytů v České republice podle pětiletých období 1971 – 2004 Excel PDF
Tab. 9 Byty rozestavěné ke konci jednotlivých roků 1971 - 2004 na 1 000 obyvatel v České republice a struktura podle investičních forem výstavby (v %) Excel PDF

PŘEHLEDY
Tab. 10 Dokončené a zahájené byty v okresech a krajích České republiky v letech 1997-2004 Excel PDF
Tab. 11 Intenzita bytové výstavby v okresech a krajích České republiky v letech 1997 – 2004 Excel PDF
Tab. 12 Rozestavěné byty koncem roku 1997 - 2004 a intenzita rozestavěnosti v okresech a krajích České republiky Excel PDF
Tab. 13 Plynulost bytové výstavby a relativní rozestavěnost v okresech a krajích České republiky v letech 1997 – 2004 Excel PDF
Tab. 14 Byty dokončené mimo rodinné domy v okresech a krajích České republiky v letech 1997 – 2004 Excel PDF
Tab. 15 Byty dokončené podle druhu stavby a intenzita bytové výstavby v letech 1997 - 2004 podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností a podle krajů Excel PDF
Tab. 16 Byty zahájené podle druhu stavby a intenzita zahájené výstavby v letech 1997 - 2004 podle krajů Excel PDF
Tab. 17 Byty rozestavěné podle druhu stavby a intenzita rozestavěnosti koncem let 1997 - 2004 podle krajů Excel PDF
Tab. 18 Velikost nových rodinných domů dokončených 1997 - 2004 a jejich pozemků podle krajů Excel PDF
Tab. 19 Velikost nových bytových domů dokončených 1997 - 2004 a jejich pozemků podle krajů Excel PDF
Tab. 20 Velikost bytů dokončených ve stavbách pro bydlení v letech 1997 - 2004 podle krajů Excel PDF
Tab. 21 Vybavení bytů dokončených 1997 - 2004 (v %) podle krajů Excel PDF
Tab. 22 Doba výstavby domů (v měsících) a podíl bytů dokončených po 61 a více měsících z úhrnu bytů dokončených v letech 1997 - 2004 podle krajů Excel PDF
Tab. 23 Nebytové prostory v rodinných domech dokončených v letech 1999 - 2004 podle krajů Excel PDF
Tab. 24 Nebytové prostory v bytových domech dokončených v letech 1999 - 2004 podle krajů Excel PDF
Tab. 25 Pořizovací hodnota bytů dokončených v rodinných a v bytových domech v letech 1997 - 2004 podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností a krajů Excel PDF
Tab. 26 Byty dokončené v letech 1997 - 2004 podle druhu staveb a velikostních skupin obcí za kraje Excel PDF
Tab. 27 Struktura a intenzita bytů dokončených v letech 1997 - 2004 podle velikostních skupin obcí Excel PDF
Tab. 28 Vybrané ukazatele bytů dokončených ve stavbách pro bydlení v letech 1997 - 2004 podle velikostních skupin obcí Excel PDF
Tab. 29 Byty dokončené v letech 1997 - 2004 podle druhu staveb a intenzita bytové výstavby ve městech s 10 000 a více obyvateli Excel PDF
Tab. 30 Byty dokončené v letech 1997 - 2004 podle druhu staveb ve vybraných městech do 10 000 obyvatel Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.09.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.